Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi 2017-2018

İBB Metro A.Ş. İşyeri Hekimliği 2018-2019

Özel Güneşli Erdem Hastanesi 2019-

Tıbbi İlgi Alanları

Acil Travmatoloji

CRP

Acil Cerrahi