Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi


Mesleki Deneyim

Dr. Öğretim Üyeliği (Yardımcı Doçentlik), 2017

Doçentlik, 2021