Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, 2008

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2017

Mesleki Deneyim

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 2008-2010

İstanbul Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi 2012

Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2012-2017

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, 2017-2018

İzmir Ege Üniversitesi, Çocuk Acil Bilim Dalı (Yandal Eğitimi), 2018-2019

Bursa Kestel Devlet Hastanesi, 2019-2021

Tıbbi İlgi Alanları 

Çocukluk Çağı Hastalıkları

Ateşli Hastalıklar

Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıkları

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İshaller

Kabızlık

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Hastanede Yatan Çocukların Beslenme Durumu Ve Malnütrisyon Yönünden Değerlendirilmesi (Uzmanlı Tezi)

Ağır Bronşiyolitte Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi:

1 L/kg/dk Akış Hızıyla 2 L/kg/dk’nın Karşılaştırılması