Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
OMÜ Tıp Fakültesi - 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi -2014
Mesleki Deneyim
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi 2018
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 2021
Tıbbi İlgi Alanları

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)
Bilişsel Davranışçı Terapi
Kabul Kararlılık Terapisi
Anksiyete (Kaygi) Bozuklukları
Depresif Bozukluklar
Psikotik Bozukluklar
Bipolar Affektif Bozukluk
Panik Bozukluk
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar