Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi- 2011
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 2019
Mesleki Deneyim
S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uz. Leuven Üroloji Kliniği (Belçika)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Kliniği
Medicana Samsun International Çocuk Ergen Psikiyatri Kliniği
Tıbbi İlgi Alanları

Otizm spektrum bozuklukları
Çocukluk otizmi
Yaygın gelişimsel bozukluklar
Bilişsel gecikme / gerilik
Dil / Konuşma bozuklukları
Riskli gelişim özellikleri
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Öğrenme bozuklukları / Disleksi / Diskalkuli / Disgrafi
Özgül öğrenme güçlüğü
Kaygı Bozuklukları
Depresyon
Okul uyum sorunları
Boşanma ve çocuk
Travma ve ilişkili bozukluklar
Okul uyum sorunları
İdrar kaçırma (Enürezis)
Kaka kaçırma (Enkoprezis)
Konuşma gecikmesi
Bebek Ruh Sağlığı
Zeka testleri
Öğrenme testleri
Öğrenme bataryası
Gelişim testleri
Erken başlangıçlı şizofreni
Duygudurum bozuklukları
Bipolar bozukluk
Ergen psikoterapileri
Ergenlik uyum sorunları
EMDR terapisi
Oyun terapisi
Bilişsel davranışçı terapiler
Dinamik yönelimli psikoterapi
Destekleyici psikoterapi
Aile terapisi
Aile görüşmesi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Ener, K., Altınova, S., Canda, A. E., Özcan, M. F., Asil, E., Ürer, E., ... & Akbulut, Z. (2014). Outcomes of robot-assisted laparoscopic transperitoneal pyeloplasty procedures: a series of 18 patients. Turkish journal of urology, 40(4), 193.
A2. Canda, A. E., Atmaca, A. F., Arslan, M. E., Keske, M., Cakici, O. U., Cakmak, S., ... & Urer, E. (2014). Robotic radical cystectomy in bladder cancer: is it the future?. Open Access Surgery, 7, 47-57.
A3. Urer, E., Cakici, O. U., Canda, A. E., Yazgan, A. K., Marali, S., Asil, E., & Atmaca, A. F. (2015). INCIDENTALLY DETECTED PRIMARY GIANT RENAL CYSTIC ECHINOCOCCOSIS IN A YOUNG PATIENT: AN UNDERESTIMATED ENTITY?.
A4. Canda, A. E., Atmaca, A. F., Urer, E., Çakıcı, Ö. U., Altinova, S., Akbulut, Z., & Balbay, M. D. (2015). OUTCOMES OF ROBOTIC RADICAL PROSTATECTOMY IN HIGH-RISK PROSTATE CANCER PATIENTS: EXPERIENCE IN 60 PATIENTS WITH ONCOLOGICAL AND FUNCTIONAL OUTCOMES. therapy (ADT), 6, 8.
A5. Erzin G, Kotan VO, Topçuoğlu C, Özkaya G, Erel Ö, Yüksel RN, Ürer E, Aydemir MÇ, Göka E, Thiol/disulphide homeostasis in bipolar disorder. Psychiatry research. 2018;261:237-42.
A6. Cakici, Ö. U., Hamidi, N., Ürer, E., Okulu, E., & Kayigil, O. (2018). Efficacy of sertraline and gabapentin in the treatment of urethral pain syndrome: retrospective results of a single institutional cohort. Central European journal of urology, 71(1), 78.
A7. Ürer, E., Ekici, G. İ., & Kılıç, B. G. (2018). In a case with learning problems, is obsessive-compulsive disorder confused with early-onset schizophrenia? A case report. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 181-182.
A8. Usta, M. B., Karabekiroğlu, K., Şahin, B., Aydın, M., Bozkurt, A., Karaosman, T., Şahin, İ. & Ürer E. (2018). The predictive measures in childhood for clinical outcome of autism spectrum disorders (ASD). Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 101-102.
A9. Usta, M. B., Karabekiroğlu, K., Şahin, B., Aydın, M., Bozkurt, A., Karaosman, T., Şahin, İ. & Ürer E. (2018). Use of machine learning methods in prediction of short-term outcome in autism spectrum disorders. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-6


B. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. ÜRER Emre, USTA Miraç Barış, SAY Gökçe Nur (2016). Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Komorbidite. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
B2. ERZİN Gamze, KOTAN Vahap Ozan, ÜRER Emre, TOPÇUOĞLU Canan, YÜKSEL Rabia Nazik, ÖZKAYA Güven, AYDEMİR Makbule Çiğdem, GÖKA Erol (2016). Bipolar Bozukluk Hastalarında Serum Tiyol/Disülfid Dengesi. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
B3. ÜRER Emre, SAY Gökçe Nur (2016). Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk Psikiyatrisi Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
B4. ÜRER Emre, USTA Miraç Barış, KARABEKİROĞLU Koray Mehmet Zeynel (2017). Factors Affecting Hospitalization in Child Psychiatry Inpatients. 27. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3790905)
B5. ÜRER Emre, İLÇİOĞLU Gökçen, KILIÇ Birim Günay (2018). Öğrenme sorunları olan bir olguda obsesif kompulsif bozukluk erken başlangıçlı şizofreni ile karışır mı? Bir olgu sunumu. 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster sunumu)
B6. ÜRER Emre, KILIÇ Birim Günay (2018). Bir Üniversite Hastanesine Yönlendirilen Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Komorbidite ve Ceza Sorumluluğu. 28. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster Sunumu)


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Yeme Bozukluklarında Aile Temelli Tedaviler, Yeme Bozuklukları Kitabı, Akademisyen Yayınevi, 2020
ISBN: 978-625-779-5722

D. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D1. “Çocuk İstismarını Önleme Çalışmaları”, Çocuk İstismarı ve İhmali Kitabı, Punto Yayınevi, 2. Cilt, Takım ISBN: 978-605-69649-1-6

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
E1. Usta, M. B., Ürer, E., Aral, A., Say, G. N., & Karabekiroğlu, K. (2017). Çocuk Psikiyatri Hastalarında Yatış Süresine Etki Eden Faktörler. Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(4), 263-267.
E2. Emre, ÜRER. (2017). ÇOCUKLARDA ÖLÜM VE YAS ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dini Araştırmalar, Temmuz - Aralık 2017, Cilt : 20, Sayı: 52, ss. 131-140
E3. Çelik, Ö., Ürer, E., Bayram, E. C., & Kılıç, B. G. (2019). Kalp nakli olan bir çocuk olguda psikiyatrik destek ve tedavinin önemi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 22(4).

F. Editörlük veya Editör Kurulu Üyeliği :
F1. Dini Araştırmalar Dergisi, Editör Kurulu Üyeliği, 2018 – Halen

G. Bilimsel Toplantı veya Kongre Düzenleme Komitesi Üyeliği :
G1. EFPT Forum İstanbul (Avrupa Psikiyatri Asistanları Forumu), Düzenleme Komitesi A, 2017
G2. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Asistan Hekim Komisyonu Başkanlığı, 2017-2019
G3. EFPT (Avrupa Psikiyatri Asistanları Forumu), Çocuk Ergen Psikiyatrisi Çalışma Grubu (CAP-WG) daimi üyeliği