Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2005-2010
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi- 2011
Mesleki Deneyim
Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2011
İstanbul Üniversitesi 2005-2010
Antalya Yaşam Hastaneleri 2019-2021
Tıbbi İlgi Alanları
Sünnet
İnguinal Bölge Cerrahisi ( Kasık Fıtığı, Hidrosel )
İnmemiş Testis
Hipospadias ( Peygamber Sünneti)
Akut Karın( Akut Apandisit, Bağırsak Obstrüksiyonu)
Konjenital Bağırsak Hastalıklar
Kabızlık
Gece ve Gündüz İdrar Kaçırma
Doğumsal Anomaliler
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1.Konjenital İntestinal Bant Ostrüksiyonları (2006 Uluslararası Çocuk Cerrahisi kongresi sözlü bildiri)

F. Gün, A. Çelik, A.O. Kaya, T. Salman; İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi

2.Çocukluk Çağı Perfore Apandisit Olgularının Mikrobiyolojik Değerlendirmesi ( 2007 ANKEM Poster)

F. Gün, T. Salman, N. Hatipoğlu, A.O. Kaya, A. Çelik, S. Güner, N. Gürler; İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

3.İntrauterin Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu (2010 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi)

T. Günendi, F. Gün, A.O. Kaya, A. Çelik, T. Salman; İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi

4.Çocuklarda Nadir Bir Anomali 'Duodenum Divertikülü', Olgu Sunumu (2010 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Poster)

A.O. Kaya, F. Gün, A. Çelik, Ö. Durmaz, T. Salman İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

5.Toraks Duvarı Tümörlerine Yaklaşım (2010 Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, sözlü bildiri)

A.O. Kaya, B. Kılıç, F. Gün, A. Çelik, T. Salman, A. Ünüvar, R. Kebudi İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Onkoloji Enstitüsü
6.Bilateral Multifokal Toraks Duvarı Mezenkimal Hamartomm : Vaka Sunumu (2010 Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Poster)

A.O. Kaya, F. Gün, B. Erginel, B. Bilgiç, A. Çelik İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Patoloji ABD

7.Çocuklarda Mediastinal Kitlelerin Tanısında Mediastinoskopi (2010 Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, poster)

F. Gün, A.O. Kaya, A. Toker, S. Kaya, Ş. Dilege, A. Çelik, T. Salman İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi
8.Nadir Bir Pnömoni Komplikasyonu: Pnömatosel (2010 Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, poster)
H. Kocaman, A.O. Kaya, F. Gün, A. Süleyman, Z. Tamay, N. Güler, A. Çelik İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

9.Akalazyada Cerrahi Deneyimimiz (2010 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Sözlü bildiri)

B. Kılıç, T. Günendi, A.O. Kaya, F. Gün, T. Salman, A. Çelik İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi

10.Bir Çocuk Cerrahisi Servisinde Vankomisine Dirençli Enterokok Taşıyıcılığının İncelenmesi (2011 ANKEM Poster)
T. Salman, H. Kocaman, D. Aydın, A.O. Kaya, N. Gürler, N. Salman, F. Gün, A. Çelik İ.Ü İTF Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
11.İleri Derece Yanık Vakalarında Su Çiçeği Aşısı Gerekli Midir? ( 2013 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi Poster)

A.O. Kaya Ordu Üniv. Eğitim Araş. Hast. Çocuk Cerrahisi Kliniği1. İstanbul İli Silivri İlçesi İlköğretim Yaş Grubu Çocuklarda İnmemiş Testis ve İnguinal Patalojilerin Prevalansının Saptanması (Uzmanlık Tez Çalışması)