Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

 • Eskişehir Osmangazi Ünversitesi Tıp Fakültesi/2002


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D/ 2010


Mesleki Deneyim

  • 2016-2021 Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi Karaciğer-Böbrek Nakli Bölümü
  • 2013-2016 Memorial Şişli Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü
  • 2012-2013 İstabul Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü
  • 2010-2012 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  


Tıbbi İlgi Alanları

 • Karaciğer Nakli
 • Karaciğer- Safra Yolu Cerrahisi