Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)-2012
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı-2018
Mesleki Deneyim
Yüksekova Devlet Hastanesi: 2018-2019
Ankara Sami Ulus EAH: 2019-2020
Özel Medicabil Yıldırım Hastanesi: 2020-2021

Tıbbi İlgi Alanları
Burun estetiği, endoskopik sinüs cerrahisi (kronik sinüzit, nazal polip), septum deviasyonu, endoskopik kulak cerrahisi, uyku apnesi, koklear implant cerrahisi, baş-boyun tümörleri
Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar
Uzmanlık Tezi: Obstrüktif Uyku Apnesi Bulunan Hastalarda Oksidatif Stres Düzeyinin Apne-Hipopne İndeksi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Deneyim:Massachusetts Eye & Ear Infirmary
(Gözlemci araştırma görevlisi olarak olarak eğitim aldı.) Ekim 2016

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:
9.Türk Rinoloji KongresiMayıs 2013

Uludağ KBB GünleriMart 2016

12.Uluslararası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi KongresiNisan 2016

13.Türk Rinoloji Kongresi & 5.Ulusal Otoloji ve Nörotoloji KongresiMayıs 2017

Mersin 2. Endoskopik Kulak Cerrahisi SempozyumuŞubat 2018

Uludağ KBB GünleriMart 2018

13.Uluslararası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi KongresiNisan 2018

Uludağ KBB Günleri Mart 2020

14.Ulusal Yüz Plastik Cerrahi KongresiAralık 2020

Kitap Bölümleri
1. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım-Çeviri
(Cilt:12, Sayı:3 - Eylül 2016):
-Medial Maksillektomi (s. 118-125)
-Total Maksillektomi, Orbital Ekzenterasyon (s. 144-156)

2. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım-Çeviri
(Cilt:12, Sayı:4 - Aralık 2016):
-Ossiküloplasti (s. 256-260)
-Subtotal Petrozektomi (s. 269-275)

3. KBB-BBC Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1 (2018)
-Kanamalar (s. 131-136)
-Burun ve Paranazal Sinüslerin Benign Tümörleri (s. 368-374)

4. Cosmetic Injection Techniques - A Text and Video Guide to Neurotoxins and Fillers (2nd Edition)
Theda C. Kontis, Victor G. Lacombe - Thieme Publishing
Türkçe Çeviri-1.Baskısı (Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Taşkın Yücel, Dr.Tevfik Sözen):
Çevrilen Bölümler 1, 2, 3, 4, 5 ve 7, 8

Yayınlanan Makaleler:
1.Bajin MD, Savaş Ö, Aslan F, Sennaroğlu L. Cochlear implantation in neurobrucellosis. Balkan Med J. 2016 Jan; 33(1):108-11.
2.Süslü AE, Savaş Ö, Özer S, Önerci M. The status of the middle turbinate and the risk of sinusitis after endoscopic transnasal sphenoidotomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Mar; 274(3):1495-1499.
3.Savaş Ö, Süslü AE, Lay I, Özer S. Assessment of the relationship between polysomnography parameters and plasma malondialdehyde levels in patients with obstructive sleep apnea. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2019;276(12):3533-3538.
4.Özden F, Karaman Ö, Tuğay N, Savaş Ö, Sözen T, Üçüncü H. The reliability and validity of the Turkish version of the Facial Disability Index. Disabil Rehabil. 2020:1-10.

Sunumlar:
1.Ortak Kavite Anomalili Hastalarda Koklear İmplantasyon ve Beyin Sapı İmplantasyonu Sonuçlarımız (Sözlü Sunum) - 5. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi (Mayıs 2017)

2.Vaka Sunumu: Ortak Kavite Hastasında Koklear İmplant Elektrodunun İnternal Akustik Kanala İntraoperatif “Gusher” Gözlenmeksizin İlerlemesi (Poster Sunumu) - Uludağ KBB Günleri (Mart 2016)

3.İzole Medial Blow-Out Fraktürüne Bağlı Medial Rektus Kas Entrapmanı (Poster Sunumu) - Uludağ KBB Günleri (Mart 2018)