Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 2019


Mesleki Deneyim

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Acil Uzmanı) 2019-2021

SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Acil Tıp Asistan Hekimi), 2015-2019

SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Pratisyen Hekim), 2014-2015


Tıbbi İlgi Alanları

Acil Ultrasonografi

Ekokardiyografi

Kardiyak Aciller

Resüsitasyon

Kritik Hasta Bakımı