Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2001


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 2002-2006


Mesleki Deneyim

Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi 2007-2010 (mecburi hizmet)

Özel muayenehane / İstanbul 2010-2012

Bengi Semerci Enstitüsü 2014-2015

Özel Şişli Kolan Hastanesi 2015-2016

Moodist Psikiyatri Hastanesi 2016-2017

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi 2017-2020


Tıbbi İlgi Alanları

Kadın Ruh Sağlığı
Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Görülen Ruhsal Bozukluklar
Anksiyete (kaygı) Bozuklukları ( Panik bozukluk, Genelleşmiş anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, Separasyon anksiyetesi, Özgül fobiler)
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Duygudurum Bozuklukları (Major depresyon ve Bipolar Bozukluk)
Psikotik Bozukluklar
Yaşlılık Psikiyatrisi
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Öfke Kontrolü
Bireysel Psikoterapi (Bilişsel-davranışçı terapi, Kişilerarası psikoterapi, Mindfullness )
Kişilik Bozuklukları
Yeme bozuklukları