Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Celal Bayar Üniversitesi İç Hastalıkları A.B.D İç Hastalıkları 2006-2011
Akdeniz Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 2014-2017


Mesleki Deneyim

2011-2013  Mardin Devlet Hastanesi

2014-2017  Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 

2017-  2020  Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2020-  T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi  


Tıbbi İlgi Alanları
Özellikli İşlemBilimsel Yayınlar

ULUSAL  ve ULUSLAR ARASI YAYINLAR


1-Use of cytarabine and idarubicin in a newly diagnosed AML patientwith a severe wound

TransfusApherSci; 2011 Aug;45(1):17-20.  Bozoglan H, Ergene U, Yoleri L

2 – Schizophrenia and gastroesophageal reflux symptoms.

Indian Journal of Psychiatry 57(1), Jan-Mar 2015 ,Kasap E, Ayer A, Bozoğlan H, Ozen C, Eslek I, Yüceyar H

3- Using plasma exchange to successfully manage thyrotoxicosis in a patient  with possible  antithyroid drug-related thrombotic thrombocytopenic purpura.

EndocrRegul. 2017 Jul 1;51(3):153-156

Tazegul G, Ogut TS, Bozoglan H, Dogan O, Yilmaz N, Ulas T, Salim O, Sari R, Altunbas HA, Balci MK

4- A clinician'sartificial organ? Instant messaging  applications in medical care.

Int J ArtifOrgans. 2017 Sep 15;40(9):477-480

Tazegul G, Bozoglan H, Ogut TS, Balcı MK

5-Cystic lateral neck mass: Thyroid carcinoma metastasis to branchial cleft cyst.

J CancerResTher. 2018 Oct-Dec;14(6):1437-1438.

Tazegul G, Bozoğlan H, Doğan Ö, Sari R, Altunbaş HA, Balci MK

6-C-peptide Measurementmay not be NecessaryforChoosing a TreatmentModality in Type 2 DiabetesMellitus: A Retrospective Analysis

Turk J EndocrinolMetab 2017;21:68-71

Gökhan TAZEGÜL, Tahir Saygın ÖĞÜT, Hümeyra BOZOĞLAN, Özlem DOĞAN, Sebahat ÖZDEM, Ramazan SARI, Hasan Ali ALTUNBAŞ, Mustafa Kemal BALCI

7-  Bone metastaseswithoutprimarytumor: A well-differentiatedfollicularthyroidcarcinomacase.J CancerResTher. 2018 Jan-Mar;14(2):447-450.

Boz A, Tazegul G, Bozoglan H, Dogan O, Sari R, Altunbas HA, Arici C, Ocak GA, Balci MK

8- Diagnosticvalue of thelate-nightsalivarycortisol in thediagnosis of clinicalandsubclinicalCushing'ssyndrome: results of a single-center 7-year experience.

J InvestigMed. 2019 Jan;67(1):28-33.

Yilmaz N, Tazegul G, Bozoglan H, Sari R, Ozdem S, Altunbas HA, Balci MK

9- Inan Anaforoglu,Seda Sancak,Emin Murat Akbas,Guzide Gonca Oruk,Masum Canat,Kadriye Aydın Tezcan,Ziynet Alphan Uc,Suheyla Gorar,Gulhan Cavlak Duman,Guzin Fidan Yaylali,Merve Yılmaz,Betul Ekiz Bilir,Humeyra Bozoglan,Gulhan Akbaba,Mazhar Muslum Tuna,Seckin Akcay,Dilek Tuzun,Gulay Simsek Bagir,Filiz Eksi Haydardedeoglu,Gulsah Elbuken,Goknur Yorulmaz,Ozlem Celik,Murat Topbas. Effects of Treatment Adherence on Quality of Life in Hypoparathyroid Patients. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2021 March doi: 10.1055/a-1400-2668.

10- Bedensel Hastalığı Olanlarda Psikotrop İlaç ve Diğer Tedavi Yöntemleri. Endokrin ve Metabolik Sistem Bozuklukları Bölümü. Basım Aşamasında.
                                                                   POSTERLER


1- Akut pankreatite eşlik eden siyah özefaguslu (akut nekrotizanözefajit) bir olgu

TurkishJournal of Gastroenteroloji Volume 19. Suplement 1,2008

M.Zeybel, H.Bozoğlan, S.Ayhan, C.Göktan, H.Yüceyar

2-Olgu sunumu: Karaciğerde malign kitlesel lezyonları taklit eden Osler-Weber-Rendusendromu.

TurkishJournal of Gastroenteroloji Volume 19. Suplement 1,2008

M.Zeybel, A.Memiş, H.Bozoğlan, S.Ayhan, S.Serter, H.Yüceyar

3-İdiyopatikretroperitonealfibrozisli olgu

TurkishJournal of Gastroenteroloji Volume 19. Suplement 1,2008

S.Ö.Yücel, M.Zeybel, S.Serter, H.Bozoğlan, H.Yüceyar

4-  Primer Tümör Olmaksızın Ekstremite Kemiklerine Metastazlar İle Seyreden Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu

 Gökhan Tazegül , Hümeyra Bozoğlan, Özlem Doğan , Hasan Ali Altunbaş , Mustafa Kemal Balcı, Ramazan Sarı , Cumhur Arıcı, Adil Boz, Güzide Ayşe Ocak 

38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & 2. Ulusal Lipid Sempozyumu 11-15 Mayıs 2016

5- Non-Fonksiyone Hıpofız Adenomunda Radyonuklıd Tedavi

 Neslihan Güneş , Mustafa Kemal Balcı , Binnur Karayalçın , Hümeyra Bozoğlan, Özlem Doğan,  Hasan Ali Altunbaş

38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & 2. Ulusal Lipid Sempozyumu 11-15 Mayıs 2016

 6- Bir Cushing Ve Munchausen Sendromu Hikayesi

 Melis Dilbil , Özlem Doğan, Hümeyra Bozoğlan , Hasan Ali Altunbaş, Ramazan Sarı , Mustafa Kemal Balcı

38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & 2. Ulusal Lipid Sempozyumu 11-15 Mayıs 2016

      7- Epilepsi Tanısı İle İzlenen İnsülinoma Vakası

       Tahir Yerlikaya, Hümeyra Bozoğlan, Mustafa Kemal Balcı, Özlem Doğan, Hasan Altunbaş,      Ramazan Sarı, Muhittin Yaprak, Mustafa Tekinalp Gelen

     38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & 2. Ulusal LipidSempozyumu 11-15 Mayıs 2016


8- Nadir Görülen Bir Olgu:Adrenal Bezde Nk/T Hücreli Lenfoma

           Sertaç Vurğun, Özlem Doğan , Hümeyra Bozoğlan , Ramazan Sarı , Hasan Ali Altunbaş , 

           38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları 11-15 Mayıs 2016


9-Sirkadiyen Ritm Bozukluğuna Bağlı Diürnal Kortizol Sekresyonu Bozulan Bir Hasta

Nadir Görülen Bir Olgu: Mitotan Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Cushing Sendromu

Sık Reaktivasyon Gösteren Subakut Tiroidit Olgusu

Nadir Görülen Bir Tiroid Malignitesi : Tiroid Anjiyosarkomu

Kemik İliği Tutulumu İle Seyreden Tiroid Kanseri Olgusu

Klınık Ve Subklınık Cushıng Sendromu Tanısında Gece Tükürük Kortızolünün Yerı Nusret Yılmaz , Gökhan Tazegül , Hümeyra Bozoğlan, Sebahat Özdem , Ramazan Sarı , Hasan Alı Altunbaş , Mustafa Kemal Balcı

Lomber Bölge Ağrısının Nadır Bır Ayırıcı Tanısı: Osteopetrozıs

Ciddi Hiperkalsemi Kliniği İle Gelen Hastada Eş Zamanlı Paratiroid Adenom Ve Akciğer Büyük Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu

Primer Hiperparatiroidi Ve Prolaktinoma Tanısı İle Men 1 Sendromu Saptanan Bir Olgu

 Oguz Dikbaş1 , Alptekin Tosun2 , Hümeyra Bozoğlan3

41. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 27 Nisan-01 Mayıs 2019

 Kurslar ve Eğitimler

Ege Bölgesi Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu                                İzmir    7  Ekim 2008

6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi                                                       Antalya 23-27 Eylül 2009

Metabolik sendrom-Tiroid-Diabet Hekim Kursu                                 İzmir     26-28 Şubat 2009

Ege Gastroenteroloji Günleri                                                                      İzmir  6-7 Mart  2009

Ege Gastroenteroloji Günleri                                                                       İzmir     11-13 Mart 2011

36. Türkiye endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi  ‘Tiroid Ultrason Kursu’ Antalya  21-25 Mayıs 2014

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi &  2. Ulusal Lipid Kongresi   Antalya  11-15 Mayıs  2016

Endobridge 2016                                                                                           Antalya  20-23  Ekim

A dan Z ye Diabet klinik Araştırmaları Eğitimi                                         İzmir  12-14  Mayıs 2017

20. Europan Congress of Endocrinology                                          Barcelona  19-22 Mayıs  2018

41. Türkiye endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi  27 Nisan-1 mayıs Antalya 2019

Fonksiyonel Tıp Akademisi ‘Kardiyometabolik ve Mitokondriyal Sistem’   18-20 Eylül 2020

42. Türkiye endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2021 Online Kongre

Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler 2021 Dijital        27-28 Mart 2021