Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004
Mesleki Deneyim
Medicana Kadıköy Hastanesi 2021- Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Medicalpark Göztepe Hastanesi 2020-2021, Özel VM Medikalpark Hastanesi 2015-2020, Özel Acıbadem Kocaeli Hastanesi 2006-2015, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Nefrolojisi Yan Dal 2005-2006, Özel Akademi Hastanesi 2004-2006, Özel Kadıköy Şifa Hastenesi 1997-1998
Tıbbi İlgi Alanları

Yeni doğan takibi, sağlam çocuk izleme, aşı - beslenme takibi, yeme bozuklukları, çocuklarda yüksek ateş, idrar yolu enfeksiyonları-idrar kaçırma, gelişim bozuklukları, alerjik rinit, inek sütü protein alerjisi, alerjik bronşit, ürtiker, solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü çocuk hastalıkları, akut çocuk hastalıkları, akut gastroenterit, akut otitis media, alt solunum yolu enfeksiyonları, konn ağrısı, akut gastrointestinal  sistem enfeksiyonları, viral enteritler, bulaşıcı hastalıklar - döküntülü hastalıklar, erken ergenlik, obezite

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

1. Bircan Z, Tugay S . Poststreptococcal glomerulonephritis with pulmonary edema and microscopic hematuria. Pediatr Nephrol. (2005) 20: 1204.
2. Tugay S , Bircan Z, Caglayan C, A rısoy A. E, Gökalp A.S. Accute effects of gentamicin on glomerular and tubular functions in ptreterm neonates. Pediatr Nephrol. (2006) 21:1389 1392.
3. Sarısoy O, Tugay S , Babaoglu K. Efficacy of Magnesium Sulfate for Treatment of Ventricular Tachycardia in Amitriptyline Intoxication. Pediatr Emerg Care. 2007 Sep;23(9):646 8.
4. Bektaş AO, Tugay M, T ugay S , Göçmez SS, Etus V, Utkan T. 4The effect of N methyl Daspartate receptor antagonist (memantine) on esophageal and gastric smooth muscle:
functional investigation in a rat hydrocephalus model. J Pediatr Surg . 2008 Sep;43(9):1666
5. Elemen L, Tugay M, Tugay S , Gürcan NI, Erkus B, Gurbuz Y.Bronchogenic cyst of the right hemidiaphragm mimicking a hydatid cyst of the liver: report of thefirst pediatric case. Pediatr Surg Int . 2008 Aug;24(8):957 9. Epub 2008 Jun 19.
6. Tugay M, Tugay S , Inan N, Ozkan SO, Anik Y. Distal vaginal agenesis in monozygotic twins: case report. J Pediatr Surg . 2008 Apr;43(4):765 7.
7. Tugay M, Tugay S , Etuş V, Yazir Y, Utkan T. Alterations in the mechanical properties of bladder smooth muscle in hydrocephalus rat model.J Pediatr Surg .2008 Apr;43(4):713 7.


Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Bildiri ve Posterler
1. Gultekin S, Bircan Z, Gökalp A.S. Th, Bircan Z, Gökalp A.S. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On Glomerular e Effect Of Serum Gentamicin Levels On Glomerular Functions İn Preterm İnfants. The 13th Congress of the International Pediatric Nephrology Functions İn Preterm İnfants. The 13th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. Adelaide, Australia, August 29Association. Adelaide, Australia, August 29-- September 2 2004. Journal Of the International September 2 2004. Journal Of the International Pediatric Nephrology AssPediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Abstract book p168 (Poster)ociation Pediatric Nephrology Abstract book p168 (Poster)
2. Gultekin S, Bircan Z, Caglayan C, Gökalp A.S. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On , Bircan Z, Caglayan C, Gökalp A.S. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On Tubular Functions İn Preterm İnfants. The 13th Congress of the International Pediatric Tubular Functions İn Preterm İnfants. The 13th Congress of the International Pediatric Nephrology AssociationNephrology Association. Adelaide, Australia, August 29. Adelaide, Australia, August 29-- September 2 2004. Journal Of the September 2 2004. Journal Of the International Pediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Abstract book p169 International Pediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Abstract book p169 (Poster)
3. Gultekin S, Bircan Z, Caglayan C, Arısoy A.E. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On , Bircan Z, Caglayan C, Arısoy A.E. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On RenaRenal Functions İn Preterm İnfants. European Renal Association XLI Congress Lisbon, l Functions İn Preterm İnfants. European Renal Association XLI Congress Lisbon, Portugal, May 15 Portugal, May 15--18, 2004. Abstract book SP 188 (poster)18, 2004. Abstract book SP 188 (poster)
4. Bircan Z, Yıldız K, Tugay M, Toprak D, Bircan Z, Yıldız K, Tugay M, Toprak D, Gultekin SGultekin S. Treatment Of Acute Pyelonephritis . Treatment Of Acute Pyelonephritis Parenteral Or Oral? European RenaParenteral Or Oral? European Renal Association XLI Congress Lisbon, Portugal, May 15l Association XLI Congress Lisbon, Portugal, May 15--18, 18, 2004. Abstract book SP 147 (poster)2004. Abstract book SP 147 (poster)
5. Bircan Z, Bircan Z, Tugay STugay S, Usluer H. Poststreptococcal glomerulonephritis with pulmonary edema and , Usluer H. Poststreptococcal glomerulonephritis with pulmonary edema and microscopic hematuria. Journal Of the International Pediatric microscopic hematuria. Journal Of the International Pediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Association. Ppediatric Nephrology. Letter to the Editor. 2005, Agust ,20(8)Nephrology Association. Ppediatric Nephrology. Letter to the Editor. 2005, Agust ,20(8)
6. Bircan Z, Bircan Z, Tugay STugay S, Caglayan C, Gokalp A.S. Ambulatory Blood Pressure Monitoring İs An , Caglayan C, Gokalp A.S. Ambulatory Blood Pressure Monitoring İs An Essential Tool For Childhood Renal Diseases. XLEssential Tool For Childhood Renal Diseases. XLL Congress of the European Renal L Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, İstanbul, Turkey, June 4Association European Dialysis and Transplant Association, İstanbul, Turkey, June 4--7, 2005 7, 2005 Nephrology Dialysis Transplantation Volume 20 (June 2005)Nephrology Dialysis Transplantation Volume 20 (June 2005)-- Supplement 4 SP122Supplement 4 SP122
7. Bircan Z, Bircan Z, Tugay STugay S, Gokalp A.S. Ambulatory Blood Pres, Gokalp A.S. Ambulatory Blood Pressure Monitoring İn Childhood Diseases. sure Monitoring İn Childhood Diseases. 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10september 10--13, 2005. Pedaitric Nephrology abstract book PP13, 2005. Pedaitric Nephrology abstract book PP--006 (poster)006 (poster)
8. Bircan Z, Sarısoy O, Bircan Z, Sarısoy O, Tugay STugay S, Sahin T, Gokalp A.S., Sahin T, Gokalp A.S. Edema Of Minimal Change Nephrotic Edema Of Minimal Change Nephrotic Syndrome: Underfill Or Overfill? 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Syndrome: Underfill Or Overfill? 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10--13, 2005. Pedaitric Nephrology abstract book PP13, 2005. Pedaitric Nephrology abstract book PP--238 (poster)238 (poster)
9. Bircan Z, Sarısoy O, Bircan Z, Sarısoy O, TuTugay Sgay S, Sahin T, Gokalp A.S. The Effect Of Albumin And Furosemide , Sahin T, Gokalp A.S. The Effect Of Albumin And Furosemide Therapy On Minimal Change Nephrotic Edema. 39th Annual Meeting of the European Society Therapy On Minimal Change Nephrotic Edema. 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10--13, 2005. Pediatric Nephrology 13, 2005. Pediatric Nephrology abstract bookabstract book PPPP--239 (poster)239 (poster)
10. Tugay S, Bircan Z. Changes İn Serum Lipoprotein (A) Levels İn Children With Minimal , Bircan Z. Changes İn Serum Lipoprotein (A) Levels İn Children With Minimal Change Nephrotic Syndrome During Albumin Change Nephrotic Syndrome During Albumin ––Furosemide And Prednisone Treatment. 40 th Furosemide And Prednisone Treatment. 40 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, AAnnual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, ltavilla Milicia, İtaly, october 7october 7--10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD--386 (poster)386 (poster)
11. Bircan Z, Bircan Z, Tugay S.Tugay S. Protracted Febrile Myalgia Presenting As Poliarteritis Nodosa. 40 th Annual Protracted Febrile Myalgia Presenting As Poliarteritis Nodosa. 40 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric NephroloMeeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7gy, Altavilla Milicia, İtaly, october 7--10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book PP10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book PP--294 (poster)294 (poster)
12. Bircan Z, Jeck N, Bircan Z, Jeck N, Tugay STugay S, Harputluoglu F. A Difficult Case Of Neonatal Bartter Syndrome. 40 , Harputluoglu F. A Difficult Case Of Neonatal Bartter Syndrome. 40 th Annual Meeting of the European Society for th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7october 7--10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD PP10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD PP--141 (poster)141 (poster)
13. Tugay S, Usluer H, Caglayan C, Bircan Z. The Effect Of Antibiotic Prophylaxis On The Rate , Usluer H, Caglayan C, Bircan Z. The Effect Of Antibiotic Prophylaxis On The Rate Of Urinary Tract İnfections İn ChiOf Urinary Tract İnfections İn Childhood With Dysfunctional Voiding Disorders. 40 th Annual ldhood With Dysfunctional Voiding Disorders. 40 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7--10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD PP10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD PP--141 (poster)141 (poster)
14. Elemen L, Etuş V, Tugay M, Elemen L, Etuş V, Tugay M, TuTugay S.:gay S.:The Effect of Two Operation Techniques on Constipation The Effect of Two Operation Techniques on Constipation of Patients Operated Because of Hydrocephalus. 7th Congress of Mediterranean Association of of Patients Operated Because of Hydrocephalus. 7th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons,9Pediatric Surgeons,9––11 Ekim, 2008, Tunus11 Ekim, 2008, Tunus
15. Elemen L, Tugay S, Tugay M.: Non, Tugay M.: Non--communicating Complete Bladcommunicating Complete Bladder Duplication on the der Duplication on the Coronal Plane: Report of a Case. 7th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Coronal Plane: Report of a Case. 7th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, Surgeons, 9––11 Ekim, 2008, Tunus11 Ekim, 2008, Tunus
16. Tugay M., Tugay M., Tugay STugay S., İnan N., Özkan SÖ., Anık Y.: Distal Vaginal Atresia in A Monozygotic ., İnan N., Özkan SÖ., Anık Y.: Distal Vaginal Atresia in A Monozygotic Twins: Report of Two CaTwins: Report of Two Cases. 9th European Congress of Paediatric Surgery. June 18ses. 9th European Congress of Paediatric Surgery. June 18--21, 2008, 21, 2008, İstanbul, Turkey. P 208.İstanbul, Turkey. P 208.

Ulusal Kongrelerde sunulmuş Bildiri ve Posterler
1. Gedikbası D, Gedikbası D, Gultekin SGultekin S. Ektodermal Displazili 2 vaka.45. Milli Pediatri . Ektodermal Displazili 2 vaka.45. Milli Pediatri Kongresi Erzurum Kongresi Erzurum 30 Eylül30 Eylül-- 5 5 Ekim 2001(Poster)Ekim 2001(Poster)
2. Babaoglu K, Babaoglu K, Gultekin SGultekin S, İslam Ö, Gedikbaşı D, Yumuk Z, Hatun Ş. İnsülin, İslam Ö, Gedikbaşı D, Yumuk Z, Hatun Ş. İnsülinDirencinin Serum Direncinin Serum Leptin Düzeyi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal PediatrikEndokrinoloji Kongresi, Trabzon, 8Leptin Düzeyi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal PediatrikEndokrinoloji Kongresi, Trabzon, 8--12 12 Ekim 2002Ekim 2002
3.  Aydogan A, Gultekin SGultekin S, Arısoy E.S. Meningokokal Ar, Arısoy E.S. Meningokokal Artrit. 47. Milli Pediatri Kongresi Pediatri trit. 47. Milli Pediatri Kongresi Pediatri günleri, İstanbul, 21günleri, İstanbul, 21--23 Ekim 200323 Ekim 2003
4. Gultekin S, Bircan Z, Arısoy AE. Prematüre bebeklerde Gentamisin serum düzeylerinin , Bircan Z, Arısoy AE. Prematüre bebeklerde Gentamisin serum düzeylerinin Glomerüler filtrasyonlara etkisi. Nefroloji ve Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi ,21. UlusaGlomerüler filtrasyonlara etkisi. Nefroloji ve Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi ,21. Ulusal l Nefroloji,Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi .Bildiri özet kitabı.2004, vol 13, Nefroloji,Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi .Bildiri özet kitabı.2004, vol 13, eylüleylül--ekim(13), SSekim(13), SS--024024
5. Bircan Z., Yıldız K., Tugay MBircan Z., Yıldız K., Tugay M.,., Toprak D., Toprak D., Gultekin SGultekin S., Köse N.: Akut pyelonefrit tedavisi ., Köse N.: Akut pyelonefrit tedavisi parenteral mi oral mi olmalı?: Deneysel Çalışparenteral mi oral mi olmalı?: Deneysel Çalışma. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ma. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi vol:13 Ek 3 s:105 ve Transplantasyon Kongresi. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi vol:13 Ek 3 s:105 Eylül 2004. (Poster)Eylül 2004. (Poster)
6. Sarısoy O, Babaoglu K, Sarısoy O, Babaoglu K, Tugay STugay S. Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde. Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde Aritmi Tedavisinde M
Aritmi Tedavisinde Magnesyumun Rolü. III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve agnesyumun Rolü. III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 3 Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 3--7 Nisan 2006(poster)7 Nisan 2006(poster)
7. Elemen LE, Etuş V, Tugay MElemen LE, Etuş V, Tugay M,, Tugay STugay S, Yasa N, Akay A.: Hidrosefalili Hastalarda İki Ayrı , Yasa N, Akay A.: Hidrosefalili Hastalarda İki Ayrı Operasyon Tekniğinin Kabızlık Üzerindeki Etkisi: Operasyon Tekniğinin Kabızlık Üzerindeki Etkisi: Prospektif Klinik Çalışma. XXVI. Ulusal Prospektif Klinik Çalışma. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16--18 Haziran 2008 İstanbul. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel 18 Haziran 2008 İstanbul. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2008; p 18.sayısı 2008; p 18.
8. Tugay S., Tugay M., Tugay M..: Çift Fistüllü özefagus atrezisi: nadir görülen bir tip. 51. Türkiye Milli : Çift Fistüllü özefagus atrezisi: nadir görülen bir tip. 51. Türkiye Milli Pediatri KPediatri Kongresi. 07ongresi. 07--11 Kasım 2007. Girne KKTC s.5711 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
9. Tugay S., Tugay M.: Primer eksize edilebilen toraks ve aksiler bölgeyi kaplayan dev lenfanjiom. Tugay M.: Primer eksize edilebilen toraks ve aksiler bölgeyi kaplayan dev lenfanjiom. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 0751. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07--11 Kasım 2007. Girne KKTC s.5711 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
10. Tugay S., Azman B., Tugay M.,., Azman B., Tugay M., İnan N.: İnkomplİnan N.: İnkomplet nonkomünike mesane duplikasyonu. 51. et nonkomünike mesane duplikasyonu. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07--11 Kasım 2007. Girne KKTC s.5711 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
11. Tugay S., Tugay M., Tugay M..: Akut parsiyel üretral obstrüksiyon: olağan dışı klinik seyir 51. Türkiye : Akut parsiyel üretral obstrüksiyon: olağan dışı klinik seyir 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07Milli Pediatri Kongresi. 07--11 Kasım 2007. Girne KKTC s.11 Kasım 2007. Girne KKTC s.5757
12. Tugay M., Tugay STugay S., Etuş V., Yazır Y., Utkan T: Hidrosefali sıçan modelinde mesane düz ., Etuş V., Yazır Y., Utkan T: Hidrosefali sıçan modelinde mesane düz kasındaki mekanik değişiklikler. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24kasındaki mekanik değişiklikler. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24--27 Ekim 2007 27 Ekim 2007 Çeşme. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2007; 21: s29.Çeşme. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2007; 21: s29.
13. Tugay SS., Azman B., Tugay M., Azman B., Tugay M.,., İnan N: Nonkomünike inkomplet mesane duplikasyonu: İnan N: Nonkomünike inkomplet mesane duplikasyonu: Literatürdeki ilk olgu. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24Literatürdeki ilk olgu. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24--27 Ekim 2007 Çeşme. 27 Ekim 2007 Çeşme. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2007; 21: s210.Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2007; 21: s210.