Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004
Mesleki Deneyim
Medicana Kadıköy Hastanesi 2021- Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Medicalpark Göztepe Hastanesi 2020-2021, Özel VM Medikalpark Hastanesi 2015-2020, Özel Acıbadem Kocaeli Hastanesi 2006-2015, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Nefrolojisi Yan Dal 2005-2006, Özel Akademi Hastanesi 2004-2006, Özel Kadıköy Şifa Hastenesi 1997-1998
Tıbbi İlgi Alanları

Yeni doğan takibi, sağlam çocuk izleme, aşı - beslenme takibi, yeme bozuklukları, çocuklarda yüksek ateş, idrar yolu enfeksiyonları-idrar kaçırma, gelişim bozuklukları, alerjik rinit, inek sütü protein alerjisi, alerjik bronşit, ürtiker, solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü çocuk hastalıkları, akut çocuk hastalıkları, akut gastroenterit, akut otitis media, alt solunum yolu enfeksiyonları, konn ağrısı, akut gastrointestinal  sistem enfeksiyonları, viral enteritler, bulaşıcı hastalıklar - döküntülü hastalıklar, erken ergenlik, obezite

Özellikli İşlem

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

Bilimsel Yayınlar

1.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

2.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

3.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

4.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

5.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

p>