Op. Dr. Cem Emrah Kalafat

Op. Dr. Cem Emrah Kalafat

PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Op. Dr. Cem Emrah Kalafat
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 2018
Mesleki Deneyim
Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Uzman Doktor, 2021 - halen
Medicana Ataşehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Uzman Doktor, 2021 - halen
İ.A.Ü. VM Medical Park Florya Uygulama Hastanesi, Dr.Öğr. Görevlisi, 2020 - 2021
T.C. Sağlık Bakanlğı Mardin Devlet Hastanesi, Uzman Doktor, 2018 - 2020
T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 2013 - 2018
T.C. Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 2009 - 2011
T.C. Zonguldak Devlet Hastanesi, Doktor, 2007 - 2009


Bilimsel Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

* Sezen, C. B., Kalafat, C. E., Doğru, M. V., Aker, C., Erdogu, V., Saydam, O., & Metin, M. (2021). The Effect of Lymph Node Ratio on Survival in Non-Small-Cell Lung Cancer. Acta Chirurgica Belgica, (2021), 1-18.
* Cilli, A., Kocaturk, C., Tertemiz, K. C., Kalafat, C. E., Hanta, I., Odemis, A., ... & Akanil Fener, N. (2021). Morbidity and mortality of surgical lung biopsy in the diagnosis of usual interstitial pneumonia. ANZ Journal of Surgery, 91(3), 298-303.
* Kocaturk CI, Kutluk AC, Usluer O, Onat S, C HU, Yanık F, Cesur E, Ulku R, Karamustafaoglu A, Celik B, Demirhan R, Kalafat CE, Ozpolat B. Comparison of awake and intubated video-assisted thoracoscopic surgery in the diagnosis of pleural diseases: A prospective multicenter randomized trial Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019;27(4):550-556. http://dx.doi.org/doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18214
* Omaygenc DO, Citak N, Isgorucu O, Ulukol ZN, Guler GB, AKSOY Y, Kalafat CE, Buz M, Cemaller C, Kocaturk CI. Timelog-Based Approach to Early Post-Thoracotomy Pain in
Lung Cancer Surgery. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2019;17(2):39-49. DOI: 10.5336/anesthe.2019-65493
* C. B. Sezen, C. I. Kocatürk, S. Bılen, C. E. Kalafat, L. Cansever, S. I. Dınçer & M. Bedırhan, Long-Term Outcomes Of Carınal Sleeve Resectıon In Non-Small Cell Lung Cancer, The Thoracıc And Cardıovascular Surgeon, 2019, 0171-6425
* C. B. Sezen, A. Gökçe, C. E. Kalafat, C. Aker & A. I. Taştepe, Rısk Factors For Postoperatıve Complıcatıons And Long-Term Survıval In Elderly Lung Cancer Patıents: A Sıngle Instıtutıonal Experıence In Turkey, General Thoracıc And Cardıovascular Surgery, 2019, 1863-6705, 67, 5, 442-449.
* C. B. Sezen, S. Bılen, C. E. Kalafat, L. Cansever, Y. Sonmezoglu, U. Kılımcı, M. V. Dogru, Y. Seyrek & C. I. Kocatürk, Unexpected Conversıon To Thoracotomy Durıng Thoracoscopıc Lobectomy: A Sıngle-Center Analysıs, General Thoracıc And Cardıovascular Surgery, 2019, 1863-6705, 1-7.
* C. I. Kocatürk, Ö. Saydam, C. B. Sezen, C. E. Kalafat, L. Cansever, A. Kutluk, H. Akın & M. Metın, Is Rıght Sleeve Lower Lobectomy Necessary? Is It Safe?, The Thoracıc And Cardıovascular Surgeon, 2018, 0171-6425
* C. B. Sezen, C. I. Kocatürk, S. Bılen, C. E. Kalafat, C. Aker & K. Karapınar, Long-Term Outcomes Of Completıon Pneumonectomy For Non-Small Cell Lung Cancer, Acta Chırurgıca Belgıca, 2018, 0001-5458, 119, 5, 303-308
* C. I. Kocatürk, C. B. Sezen, C. Aker, S. Bılen, C. E. Kalafat, A. Kutluk, K. Karapınar, S. Erdogan & Ö. Saydam, Surgıcal Approach To Posterıor Medıastınal Lesıons And Long-Term Outcomes, Asıan Cardıovascular And Thoracıc Annals, 2017, 0218-4923, 25, 4, 287-291.
* C. B. Sezen, A. S. Anıl, A. Celık, C. E. Kalafat & A. I. Taştepe, Transcutaneous Electrıcal Nerve Stımulatıon Effect On Postoperatıve Complıcatıons, Asıan Cardıovascular And Thoracıc Annals, 2017, 0218-4923, 25, 4, 276-280
* Songül Büyükkale, Necati Çıtak, Özgür İşgörücü, Cem Emrah Kalafat, Yunus Aksoy, Çağrı Cemaller, Çiğdem Obuz, Barış Açıkmeşe, Ayşe Ulukol, Nur Dilek Bakan, Adalet Demir, Adnan Sayar Early period lung transplantation results of Yedikule Organ Transplantation Center: our three-year experience DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12582


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

* S. Büyükkale, N. Bakan, Ö. Isgörücü, N.Çitak, D. Cenger, A. Demir, B. Açikmese, CE Kalafat, L. Kiliç, A. Sayar Late-breaking abstract: First 24 lung transplantations: Single center results from Turkey
European Respiratory Journal 2014 44: P2450


Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

* Kalafat C.E., Kocatürk C. İ. Penetran Toraks Travmaları Toraks Acillerine Yaklaşım 2021 Akademisyen Yayınevi Editörler:C.B.Sezen, A. Gökçe


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

* Aker, C., Sezen, C. B., Ceritoglu, A., Dogru, M. V., Aksoy, Y., Kalafat, C. E., ... & Metin, M. Prognostic value of Glasgow Prognostic Score in patients with non-small cell lung cancers undergoing pN2 pneumonectomy. Current Thoracic Surgery, 4(1).
* Aker C, Emrah Kalafat C, Buğra Sezen C, Sonmezoglu Y, Cansever L, Metin M, Ibrahim Kocaturk C. Prognostic factors and long-term survival outcomes of thymic tumors. Curr Thorac Surg. 2019; 4(2): 081-088. http://dx.doi.org/10.26663/cts.2019.00015
* C. B. Sezen, C. Aker, A. Gökçe, C. E. Kalafat, S. A. Akboga, M. Sayan, A. Çelık & A. I. Taştepe, Is Intercostal Nerve Protectıon Necessary And Safe Technıque For Postthoracotomy Paın?, Current Thoracıc Surgery, 2019, 2548-0316, 4, 1, 26-33.
* Bugra Sezen C, Bilen S, Emrah Kalafat C, Aker C, Ibrahim Kocaturk C. Thoracic splenosis: a very rare cause of chest pain. Curr Thorac Surg. 2018; 3(3): 145-147. http://dx.doi.org/10.26663/cts.2019.00028
* Cemal Aker, Cem Emrah Kalafat, Salih Bilen, Celalettin İbrahim Kocatürk. Presentation and surgical treatment of congenital pulmonary airway malformation in an adult. Eurasian Journal of Pulmonology - Volume 20, Issue 3, September-December 2018
* Karapınar K, Erdoğan S, Sezen CB, Kutluk AC, Aker C, Kalafat CE, Bilen S, Kocatürk Cİ. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Rezeksiyonları Sonrası Gelişen Hemoraji Nedenleri Ve Tedavi Yaklaşımı. Osmangazi Tıp Derg 40: 33–38Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Sözlü Sunumlar

* Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımının Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa , Ali Çelik, Cem Emrah Kalafat , Abdullah İrfan Taştepe (UASK 2019)
* Long Term Survıval And Prognostıc Factors Of Completıon Pneumonectomy For Non Small Cell Lung Cancer Celal Buğra Sezen, Celalettin İbrahim Kocatürk, Salih Bilen, Cem Emrah Kalafat, Cemal Aker, Kemal Akpınar (TTD 21.Yıllık Kongresi 2018)
* Is Rıght Sleeve Lower Lobectomy Necessary? Is It Safe? Celalettin İbrahim Kocatürk, Özkan Saydam, Celal Buğra Sezen, Cem Emrah Kalafat, Ali Cevat Kutluk, Levent Cansever, Hasan Akın, Muzaffer Metin (TTD 21.Yıllık Kongresi 2018)
* Küçük Hücrelı Dışı Akcığer Kanserınde İntraoperatıf N2 Hastalıkta Rezeksıyon, Sağkalım Ve Prognostık Faktörler Sertan Erdoğan, Celalettin İbrahim Kocatürk , Levent Cansever, Ali Cevat Kutluk , Celal Buğra Sezen , Cem Emrah Kalafat , Cemal Aker , Mehmet Ali Bedirhan (9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 2017)
* Khdak Nedenıyle Vats Ve Torakotomı Ile Rezeksıyon Yapılan Hastalarda Albumın Düzeyının Postoperatıf Yatış Süresı Ve Komplıkasyonlarla İlışkısı Celalettin İbrahim Kocatürk, Celal Buğra Sezen, Yaşar Sönmezoğlu, Levent Cansever, Cem Emrah Kalafat, Özkan Saydam, Seyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan (9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 2017)
* Barclay Operasyonu Karina İnvazyonlarına Yaklaşım: 3 Olgu Sunumu Salih Bilen, Cem Emrah Kalafat, Cemal Aker, Özkan Saydam, Celalettin Kocatürk (TÜSAD 39. ULUSAL KONGRESİ 2017)
* Santral T4 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Morbidite, Sağkalım Ve Prognostik Faktörler Celalettin İbrahim Kocatürk , Özkan Saydam , Hasan Akın , Levent Cansever ,Celal Buğra Sezen , Cem Emrah Kalafat, Seyyit İbrahim Dinçer (7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 2016)
* Hiler ve/veya intraparankimal lenf nodlarına metastaz varlığında pnömonektomi bronkoplastik sleeve rezeksiyona tercih edilmeli midir? Necati Çıtak, Songül Büyükkale, Özgür İşgörücü, Cem Emrah Kalafat, Yunus Aksoy, Çağrı Cemaller, Çiğdem Obuz, Muzaffer Metin, Adnan Sayar (TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ 2015)
* Amfizem nedeniyle tek akciğer nakli uygulanan hastada nakledilen tarafta oluşan mantar topunun cerrahi tedavisi: Kavernostomi ve miçetomanın çıkarılması Necati Çıtak, Cem Emrah Kalafat, Songül Büyükkale, Özgür İşgörücü, Barış Açıkmeşe, Nur Dilek Bakan, Adnan Sayar (TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ 2015)

Poster Sunumlar

* Erışkın Hastada Konjenıtal Pulmoner Havayolu Malformasyonu Cemal Aker, Celal Buğra Sezen, Cem Emrah Kalafat, Celalettin Kocatürk (TTD 21.Yıllık Kongresi 2018)
* A Case Of Rare Bronchogenıc Cyst Wıth Atypıcal Occurrence Cem Emrah Kalafat, Celal Buğra Sezen, Salih Bilen, Cemal Aker, Halide Nur Urer, Celalettin Ibrahim Kocaturk (TTD 21.Yıllık Kongresi 2018)
* Parsıyel Venöz Dönüş Anomalılı Hastada Akcığer Rezeksıyonu; Olgu Sunumu Cem Emrah Kalafat, Cemal Aker, Özkan Saydam, Celalettin İbrahim Kocatürk (9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 2017)
* Bilateral Opere Edilen Bir Senkron Tümör Olgusu Sertan Erdoğan , Cem Emrah Kalafat , Özkan Saydam , Celalettin İbrahim Kocatürk (7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 2016)
* Sleeve Rezeksiyon Sonrası Post-Operatif 3. Ay Bronkovaskuler Fistül Gelişimi: Olgu Sunumu Cem Emrah Kalafat ,Cemal Aker , Kemal Karapınar , Özkan Saydam , Celalettin İbrahim Kocatürk (7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 2016)
* Nadir Bir Olgu; Mezenkimal Dev Akciğer Tümörü Cemal Aker, Salih Bilen , Cem Emrah Kalafat, Sertan Erdoğan , Özkan Saydam , Celalettin İbrahim Kocatürk (7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 2016)
* TENS Torakotomi Sonrasındaki Postoperatif Ağrı ve Erken Dönem Komplikasyonlarda Etkili mi? Celal Buğra Sezen , Selma Meral Akçal , Süleyman Anıl Akboğa , Anar Süleymanov , Anıl Gökçe , Aynur Baş , Cem Emrah Kalafat , Ali Çelik , Abdullah İrfan Taştepe (TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ 2016)
* Nadir Görülen İntratorasik Splenozis Olgusu Cem Emrah Kalafat, Celal Buğra Sezen, Cemal Aker, Celalettin İbrahim Kocatürk (TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ 2016)
* Peropearatuar Pnömoperituan Uygulaması Sonrası Gelişen Hava Embolisi; Olgu Sunumu Cem Emrah Kalafat, Ali Cevat Kutluk, Sertan Erdoğan, Celalettin İbrahim Kocatürk (TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ 2016)
* Santral Venöz Port Kataterin Nadir Bir Komplikasyonu; Pinch Off Sendromu Ali Cevat Kutluk, Cem Emrah Kalafat, Kemal Karapınar, Sertan Erdoğan, Celal Buğra Sezen, Cemal Aker, Burcu Arık Baş, Özkan Saydam, Erhan Özer, Celalettin İbrahim Kocatürk (TORAKS 2016)
* Akciğer Naklinde Sık Görülen Bir Komplikasyon; Bronşiolitis Obliterans Sendromu Barış Açıkmeşe , Necati Çıtak , Özgür İşgörücü , Songül Büyükkale , Nur Dilek Bakan , Yunus Aksoy , Çiğdem Oguz , Cem Emrah Kalafat , Adnan Sayar (TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ 2016)
* Akciğer Nakli Sonrası Akciğer Kanseri ve Bronşiolitis Obliterans Sendromu Vakası Barış Açıkmeşe, Necati Çıtak, Özgür İşgörücü , Songül Büyükkale , Cem Emrah Kalafat , Mesut Aksoy , Çiğdem Obuz , Nur Dilek Bakan , Adnan Sayar (TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ 2016)
* Torakotomi İle Hiler Bronkojenik Kist Eksizyonu: Olgu Sunumu Necati Çıtak, Özgür İşgörücü, Cem Emrah Kalafat, Çağrı Cemaller, Yunus Aksoy, Çiğdem Obuz, Nurdan Kalkan, Songül Büyükkale, Nur Ürer, Adnan Sayar (8. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 2015)
* Renal Hücreli Karsinomların Akciğer Metastazları Songül Büyükkale, Necati Çıtak, Özgür İşgörücü, Cem Emrah Kalafat, Yunus Aksoy, Çağrı Cemaller, Çiğdem Obuz, Naciye Arda, Nur Ürer, Adnan Sayar (8. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 2015)
* Periferal interkostal sinir kaynaklı asemptomatik schwannoma: olgu sunumu
Yunus Aksoy, Cem Emrah Kalafat, Çiğdem Obuz, Necati Çıtak, Özgür İşgörücü, Songül Büyükkale, Derya Özden Omaygenç, Adnan Sayar (TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ 2015)
* Poland sendromu ve spontan pnömotoraks birlikteliği: olgu sunumu
Necati Çıtak, Yunus Aksoy, Songül Büyükkale, Özgür İşgörücü, Cem Emrah Kalafat, Derya Özden Omaygenç, Çiğdem Obuz, Adnan Sayar (TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ 2015)
* Akciğer Naklinde Kalsinörin İnhibitörlerine bağlı nadir bir komplikasyon: Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Barış Açıkmeşe, Necati Çıtak, Songül Büyükkale, Ozgur Isgorucu, Cem Emrah Kalafat, Yunus Seyrek, Cigdem Obuk, Çağrı Cemaller, Nur Dilek Bakan, Adnan Sayar (TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ 2015)


Bilimsel Kurumlara Üyelik


Türk Göğüs Cerrahisi Derneği(TGCD)

Türk Toraks Derneği (TTD)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)

European Respiratory Society (ERS)

Op. Dr. Cem Emrah Kalafat Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA ÇAMLICA hastanesinde çalışmaktadır.

Op. Dr. Cem Emrah Kalafat hekimimizin Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU