Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Lefke Avrupa Üniversitesi (Teorik Eğitimleri), 2020

Yeditepe Üniversitesi (Pratik Eğitimleri), 2020


Mesleki Deneyim

Prof Dr. Fatih Ağalar Genel Cerrahi Ekibi (Nutrisyon Uzmanı)


Tıbbi İlgi Alanları

Klinik Nutrisyon

Onkolojik Nutrisyon

Enteral ve Parenteral Beslenme

Obezite Cerrahisi

Metabolizma Hastalıkları

Obezite ve Sporcu Beslenmesi


Özellikli İşlem

Peg Takibi

Girişimsel Nutrisyon Takibi

Rej Takibi

Obezite Cerrahisi Takibi

Onkolojik Nutrisyon Takibi

Fizyoterapi

Pediatrik Nutrisyon