Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:

Lefke Avrupa Üniversitesi (Teorik Eğitimleri), 2020

Yeditepe Üniversitesi (Pratik Eğitimleri), 2020


Mesleki Deneyim:

Prof Dr. Fatih Ağalar Genel Cerrahi Ekibi (Nutrisyon Uzmanı)


Tıbbi İlgi Alanları:

Klinik Nutrisyon

Onkolojik Nutrisyon

Enteral ve Parenteral Beslenme

Obezite Cerrahisi

Metabolizma Hastalıkları

Obezite ve Sporcu Beslenmesi


Özellikli İşlem:

Peg Takibi

Girişimsel Nutrisyon Takibi

Rej Takibi

Obezite Cerrahisi Takibi

Onkolojik Nutrisyon Takibi

Fizyoterapi

Pediatrik Nutrisyon