Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Programı, 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, 2008
Mesleki Deneyim

T.C. S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği (2003-2008)

T.C. S.B. Büyükçekmece Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği (2008-2009)

T.C. T.S.K Sivas Asker Hastanesi (2009-2010)

T.C. S.B Kandıra Devlet Hastanesi (2010-2011)

Özel Kocaeli Konak Hastanesi (2011-2013)

T.C. DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013-2018)

Özel Bursa Doruk Hastanesi (2018-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Retina Hastalıkları (Sarı Nokta Hastalığı)

Prematüre Retinopatisi (ROP)

Katarakt

Glokom (Göz Tansiyonu)

Pediatrik Oftalmoloji (Çocuk Göz Hastalıkları)

Uvea Hastalıkları (Göz Damar Hastalıkları)

Diyabetik Retinopati ( Şeker Hastalığına Bağlı Göz Hastalıklarının Tedavisi)

Kırma Kusurları (Hipermetropi, Miyopi, Astigmatizma)

Özellikli İşlem

Prematüre Retinopatisi (ROP) Muayenesi

Fakoemülsifikasyon ve Lazer ile Katarakt Cerrahisi

Vitreoretinal Cerrahi (Gözün arka sinir (ağ) tabaka hastalıklarının cerrahisi)

Göz Sinir ve Damar Hastalıklarında Göz İçi İlaç Enjeksiyon Uygulamaları

Refraktif Cerrahi (Kırma Kusurlarının Lazer ile Cerrahi Tedavileri)

Kontakt Lens Uygulamaları


 
Bilimsel Yayınlar

18’i uluslararası (Science Citation Index) yurtdışı dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi olmak üzere toplamda 79 bilimsel yayın ve uluslararası yayınlardan yapılmış 152 atıf. 

Uzmanlık Tezi: Ahmed Glokom Valf İmplantasyonlarımız: Silikon ve Polipropilen Ahmed Glokom Valflerinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, 2008

A. SCI- Expanded (Science Citation Index) tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri (Pubmed İndex)
1. Serum IL-4, IL-12, IL-13, IL-27, and IL-33 levels in active and inactive ocular Behcet's disease. Cingu AK, Turkcu FM, Aktas S, Sahin A, Ayyildiz O.Int Ophthalmol. 2020 Dec;40(12):3441-3451. doi: 10.1007/s10792-020-01530-1. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32729061
2. Evaluation of tear osmolarity and tear function in patients with Behçet's syndrome. Aktaş S, Temiztürk F. Can J Ophthalmol. 2019 Apr;54(2):176-179. doi: 10.1016/j.jcjo.2018.03.008.
3. VEGF-A gene polymorphisms and responses to intravitreal ranibizumab treatment in patients with diabetic macular edema. Tetikoğlu M, Yüksel Z, Aktas S, Sağdik HM, Özcura F.Int Ophthalmol. 2018
Dec;38(6):2381-2388. doi: 10.1007/s10792-017-0738-5. Epub 2017 Oct 13.PMID: 29030794
4. Dynamic thiol/disulfide homeostasis in patients with age-related macular degeneration. Aktaş S, Sağdık HM, Tetikoğlu M, Aktaş H, Özcura F, Uçar F, Alışık M, Ergin M.Arq Bras Oftalmol. 2017 Jul-Aug;80(4):234-237. doi: 10.5935/0004 2749.20170057. PMID: 28954023
5. Impact of Smoking on the Ocular Surface, Tear Function, and Tear Osmolarity.
Aktaş S, Tetikoğlu M, Koçak A, Kocacan M, Aktaş H, Sağdık HM, Özcura F.Curr Eye Res. 2017 Dec; 42(12):1585-1589. doi: 10.1080/02713683.2017.1362005.
6. Retrospective analysis of the effect of aflibercept loading dose on the retinal vessel diameters in patients with treatment-naive neovascular AMD. Tetikoğlu M, Kurt MM, Sağdık HM, Aktaş S, Yıldırım MA, Özcura F.Cutan Ocul Toxicol. 2018 Mar;37(1):84-89. doi: 10.1080/15569527.2017.1354217. Epub 2017 Jul 28.PMID: 28697703
7. Investigation of dynamic thiol-disulphide homoeostasis in age-related cataract patients with a novel and automated assay. Sagdik HM, Ucar F, Tetikoglu M, Aktas S, Ozcura F, Kocak H, Neselioglu S, Eren F.Int Ophthalmol. 2018 Apr;38(2):655-661. doi: 10.1007/s10792-017-0513-7. Epub 2017 Apr 10.
8. Thiol Disulfide Homeostasis in Pseudoexfoliation Syndrome. Tetikoğlu M, Aktas S, Sağdik HM, Özcura F, Uçar F, Koçak H, Neşelioğlu S, Erel Ö.Curr
Eye Res. 2017 Jun;42(6):876-879. doi: 10.1080/02713683.2016.1256412.
9. Effect of Corneal Incision Enlargement on Surgically Induced Astigmatism in Biaxial Microincision Cataract Surgery. Tetikoğlu M, Yeter C, Helvacıoğlu F, Aktaş S, Sağdık HM, Özcura F.Turk J Ophthalmol. 2016 Jun;46(3):99-103. doi: 10.4274/tjo.52386.
10. Mean Platelet Volume is Associated with Diabetic Macular Edema in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus. Tetikoğlu M, Aktaş S, Sagdık HM, Tasdemir Yigitoglu S, Özcura F. Semin Ophthalmol.
2017;32(5):651-654.
11. Central corneal thickness and corneal curvature in patients with rheumatoid arthritis.
Özcura F, Aktaş S, Özkan Y, Tetikoğlu M, Sağdik HM.Int Ophthalmol. 2017 Feb;37(1):159-163.
doi: 10.1007/s10792-016-0243-2.
12. Serum prolidase activity and oxidative stress in patients with pseudoexfoliation syndrome. Tetikoğlu M, Sağdik HM, Aktas S, Uçar F, Özcura F. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016 Jul; 254(7): 1339-43. doi: 10.1007/s00417-016-3338-6.
13. Unilateral hemorrhagic macular infarction associated with marijuana, alcohol and antiepileptic drug intake. Aktaş S, Tetikoğlu M, İnan S, Aktaş H, Özcura F.Cutan Ocul Toxicol. 2017 Mar;36(1):88-95. doi: 10.3109/15569527.2016.1141420.
14. Comparison of the biometric formulas used for applanation A-scan ultrasound
biometry. Özcura F, Aktaş S, Sağdık HM, Tetikoğlu M.Int Ophthalmol. 2016 Oct;36(5):707-12.
doi: 10.1007/s10792-016-0195-6.
15. Evaluation of the Choroid, Fovea, and Retinal Nerve Fiber Layer in Patients with
Rheumatoid Arthritis. Tetikoglu M, Temizturk F, Sagdik HM, Aktas S, Ozcura F, Ozkan Y, Temizturk S.Ocul Immunol Inflamm. 2017 Apr;25(2):210-214. doi: 10.3109/09273948.2015.1095303.
16. Refractive Results Using a New Optical Biometry Device: Comparison With Ultrasound Biometry Data. Aktas S, Aktas H, Tetikoglu M, Sagdk HM, Özcura F.Medicine (Baltimore). 2015
Dec;94(48):e2169. doi: 10.1097/MD.0000000000002169. PMID: 26632900
17. Assessment of anterior suspended flaps modification for external dacryocystorhinostomy.
Tetikoglu M, Sagdik HM, Ozcura F, Aktas S. J Craniofac Surg. 2015 May;26(3):789-91.
doi: 10.1097/SCS.0000000000001362.
18. Tear function in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis.
Aktaş S, Sağdık HM, Aktaş H, Gülcan E, Tetikoğlu M, Coşgun S, Çalışkan S, Özcura F.Ren Fail. 2015 Mar;37(2):245-8. doi: 10.3109/0886022X.2014.982487.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Effect of Corneal Incision Enlargement on Surgically Induced Astigmatism in Biaxial Microincision Cataract Surgery (Biaksiyel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisinde Kornea Kesi Büyüklüğünün Cerrahiye Bağlı Astigmatizma Üzerine Etkisi) Turk J Ophthalmol 2016;99-103
2. Idiopathic Isolated Cilioretinal Artery Occlusion Treated with Hyperbaric Oxygen Therapy. (İdiopatik izole silioretinal arter tıkanıklığı gelişen bir olguda hiperbarik oksijen tedavisi.) Turk J Ophthalmol 2016;46:244-247
3. Çocukluk Çağında Plusoptix ve Otorefraktometre ile Ölçülen Refraksiyon Değerlerinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2015;24(1):12-7
4. Katarakt cerrahisi sonrasında endoftalmi koruması: intrakamaral sefuroksim aksetil ile subkonjonktival gentamisin uygulamalarının erken klinik sonuçlarının karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol. 2009; 39-(3):172 -6.
5. Terminal glokomlu olgularda implante edilen silikon ve polipropilen Ahmed glokom valflerinin klinik sonuçları. Turk J Ophthalmol. 2008; 38-(5):381-8.
6. Mitomicin C’li derin sklerektomi sonrasında ertesi gün ölçülen göz içi basıncının prognostik faktör olarak değerlendirilmesi. Istanbul Med J. 2008; 9-(1):12-17.
7. Katarakt cerrahisi öncesi yapılan subtenon anestezinin etkinlik ve güvenirliliği. Istanbul Med J. 2007; 8-(1):19-21.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1.Corneal endothelial analysis in patients with different stages of keratoconus. (Farklı Evre Keratokonus Hastalarında Kornea Endotel Analizi). (Sözlü Bildiri) ULUSLARARASI 45. ECLSO Kongresi. 16-17.10.2015 (İzmir,Türkiye)
2. Comparison of the biometric formulas for applanation A-scan ultrasound biometry. (Applanasyon A Ultrason Biyometri için Kullanılan Biyometrik Formüllerin Karşılaştırılması) ULUSLARARASI ASCRS Kongresi, 17.04.2015 (San Diego, Amerika)
3.Central corneal thickness and corneal curvature in patients with rheumatoid arthritis (Romatoid Artrit Hastalarında Santral Kornea Kalınlığı ve Korneal Kurvatür) ULUSLARARASI 19. ESCRS Kongresi. 20.02.2015. (İSTANBUL,Türkiye)
4.Central retinal artery occlusion in a 39-year-old male smoker. Ophthalmologica 2014;232(suppl 2):91.
5.Clinical results of Ahmed glaucoma valve implantation in end-stage glaucoma. Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, Kapadokya 2008
6.Prophylaxis of endophthalmitis following cataract surgery: cefuroxime versus gentamicine, Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, Kapadokya 2008
7.Posterior chamber IOL implantation in patients with posterior capsule tear during phacoemulsification surgery. American Society of Cataract and Refractive Surgery, American Society of Ophthalmic Administrators, San Diego 2007-127
8.Phacoemulsification in vitrectomized eyes. American Academy of Ophthalmology, International Refractive Surgery: Art and Science, İstanbul 2006-72.
9.Phacoemulsification and painted capsular tension ring in the cases of aniridia. American Academy of Ophthalmology, International Refractive Surgery: Art and Science, İstanbul 2006-72
10.Phacoemulsification cataract surgery in patients with uveitis. American Academy of Ophthalmology, International Refractive Surgery: Art and Science, İstanbul 2006-72.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.Proteozom İnhibitörü Carfilzomib’in Vinkristin ve Karboplatin ile Y79 Retinoblastom Hücre Hattı Üzerindeki in Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması. (Sözlü Bildiri) TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 24 – 29 Ekim 2017, Antalya, Türkiye.
2.İntravitreal ranibizumab enjeksiyonu sonrası erken dönemde göz içi basınç artışını önlemede antiglokomatöz tedavinin etkinliği ve göz içi basınç artışı ile ilişkili faktörler. (Sözlü Bildiri). TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SS-GL-19, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
3.Dengeli tuz solüsyonu ve viskoelastik madde yardımı ile göz içi mercek implantasyonunun karşılaştırılması. (Sözlü Bildiri). TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SS-KRC-18, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
4.Santral retinal ven kök tıkanıklığı tedavisinde intravitreal aflibersept enjeksiyonu ile intravitreal deksametasone enjeksiyonun karşılaştırılması. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SS-GL-19, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
5.Retinitis pigmentosalı bir olguda kapsüler kese kontraksiyonu ile birlikte intraoküler lensin ön kamaraya dislokasyonu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0118, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
6.Sigaranın oküler yüzey, gözyaşı fonksiyon ve ozmolaritesi üzerine etkileri. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0317, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
7.İntravitreal ranibizumab enjeksiyonu sonrası gelişen steril endoftalmi olgusu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0396, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
8.Eksudatif tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularında intravitreal aflibercept uygulamasının etkinliği. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0859, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
9.Vasküler endotelyal büyüme faktörü gen polimorfizimin diabetik makülopati oluşumu ve antiVEGF tedaviye yanıt ile ilişkisi. ULUSAL TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0952, 9 – 13 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
10.Yeni Optik Koherans Refraktometri Olan AL-Scan Optik Biometerin Kişilere Bağımlılığı ve Tekrarlanabilirliği. ULUSAL TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 4.11.2015 (İSTANBUL, Türkiye)
11.Merkezi Kornea Kalınlığının Ölçümünde Ultrasonik Pakimetri, AL Scan Optik Biometri ve Kompüterize Tonometri Cihazlarının Karşılaştırılması. ULUSAL TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 4.11.2015 (İSTANBUL, Türkiye)
12.Şaşılık cerrahisinin geçikmiş konjenital superior oblik paralizisinden kaynaklanan tortikolis üzerine etkisi: Olgu sunumu. ULUSAL TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 4.11.2015 (İSTANBUL, Türkiye)
13.Vogt Koyanagi Harada Sendromlu İki Olgu. ULUSAL TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 4.11.2015 (İSTANBUL, Türkiye)
14.Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında göz yaşı fonksiyonları. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongre 2014.
15.Göziçi lens gücünün hesaplanmasında AL-Scan ve ultrasonik biyometri ile yapılan ölçümlerin karşılaştırılması (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongre 2014.
16.Çocukluk çağında Plusoptix ve otorefraktometre ile ölçülen refraksiyon değerlerinin karşılaştırılması (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongre 2013.
17.Glokom olgularında fakoemülsifikasyon ile kombine trabekülektomi sonuçlarımız (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongre Kitabı 2010.
18.Glokom olgularında fakoemülsifikasyon ile kombine derin sklerektomi sonuçlarımız (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongre Kitabı 2010.
19.Oküler hipertansiyon ve primer açık açılı glokomda oküler puls amplitüd ölçümlerinin karşılaştırılması ve glokomun şiddeti ile ilişkisi (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongre Kitabı 2009
20.Arka kapsül yırtığı gelişen fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisinde intrakamaral triamsinolon ile ön vitrektomi sonuçlarımız (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongre Kitabı 2009
21.Topikal Glokom İlaçlarının Etkinliğini Belirleyen Bir Faktör: Santral Kornea Kalınlığı. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongre Kitabı 2008
22.Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongre Kitabı 2008
23.Oküler hipertansiyon, primer açık açılı ve normotansif glokomda dinamik kontur tonometre ile oküler puls amplitüd ölçümlerinin karşılaştırılması (sözlü sunum). Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongre Kitabı 2008
24.İdiyopatik izole silioretinal arter tıkanıklığı gelişen bir olgunun klinik seyri (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongre Kitabı 2008
25.Katarakt cerrahisi sonrasında endoftalmi profilaksisi: intrakameral sefuroksim aksetil ile subkonjonktival gentamisin uygulamalarının karşılaştırılması (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongre Kitabı:286
26.Mitomisin C’li derin sklerektomi sonrasında ertesi gün ölçülen göz içi basıncının prognostik faktör olarak değerlendirilmesi (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongre Kitabı:162
27.Terminal glokomlu olgularda implante edilen silikon ve polipropilen ahmed glokom valflerinin klinik sonuçları (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongre KitabI:169
28.Fakoemulsifikasyonla kombine derin sklerektomide farklı alanlara uygulanan MMC’nin klinik sonuçlarının karşılaştırılması (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongre Kitabı:163
29.Pnömotik Retinopeksi Sonuçlarımız (Poster) Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006
30.25 gauge pars plana silikon alınması (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006
31.Retinal ven dal tıkanıklıklarında gelişen maküla ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonoid sonuçları (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006
32.25 gauge sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız (sözlü sunum). Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006
33.Derin sklerektomi ile kombine fakoemulsifikasyonun geç dönem sonuçları (sözlü sunum). Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006
34.Floppy İris Sendromunda İntrakamaral Adrenalin Uygulaması (Poster). Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006.
35.Açık açılı glokom olgularında 5-Flourourasil’li ve Mitomisin C’li derin sklerektomi: geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması (sözlü sunum). Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongre Kitabı 2006
36.Yırtıklı retina dekolmanlarında primer pars plana vitrektomi (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongre Kitabı 2005.
37.Açık açılı glokom olgularında T-Flux implantasyonu, 5-FU'lu ve MMC'li derin sklerektomi erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması (sözlü sunum). Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongre Kitabı 2005.
38.Retina ven dal tıkanıklığı olan hastalarda aksiyel uzunluk, refraktif kusur ve keratometri (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongre Kitabı 2005
39.Pseudofak retina dekolmanlarında vitreoretinal cerrahi: uzun dönem sonuçlarımız (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongre Kitabı 2005.
40.Açık açılı glokom olgularında uyguladığımız 5-FU’lu derin sklerektomi sonuçlarımız (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongre Kitabı 2004:179.
41.İki farklı tipte hidrofobik akrilik intraoküler lensin karşılaştırılması (poster). Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongre Kitabı 2004:298.