Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2001-2007


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, 2007-2012

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, 2014- 2017


Mesleki Deneyim

Yurt Dışı Mesleki Deneyim

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi, Gastrointestinal Onkoloji Bölümü, Araştırmacı Doktor, 12 Ay, Houston 2015-2016


Yurt İçi Mesleki Deneyim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziyaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Bölümü, 2018-2019

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bölümü, 2019-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Gastrointestinal Kanserler

Meme Kanseri

Akciğer Kanseri

Beyin Kanserleri

Jinekolojik Kanserler

Kadın Ve Erkek Ürogenital Kanserler

Cilt Kanserleri

Yumuşak Doku Kanserleri


Onkolojik Tedavi

İmmünoterapiler

Hedefe Yönelik Tedaviler

Kapsamlı Genetik Analiz ve Kişiselleştirilmiş Tedaviler