Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1987


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995


Mesleki Deneyim

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi