Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji, 2014-2019


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, 2019-2021


Mesleki Deneyim

NP Feneryolu Tıp Merkezi (Asistan Psikolog Süpervizyon), 2019-2021

NP İstanbul Beyin Hastanesi (Klinik Staj), 2018

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Klinik Staj), 2018


Tıbbi İlgi Alanları

Yetişkin ve Ergen (+10 Yaş)

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Depresyon

Kaygı Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Performans Kaygısı)

Yeme Bozuklukları

Travma Sonrası Stres Bozuklukları (TSBB)

İlişki ve Evlilik Sorunları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Sınav Kaygısı

Öfke Sorunları

Psikosomatik Bozukluklar

Hamilelik Süreci ve Sonrası Depresyon

İnternet ve Alışveriş Bağımlılığı


Özellikli İşlemler

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapisi

Rorschach Test Eğitimi

Tematik Algı Testi (TAT)

Davranışçı Terapi Modeli Eğitimi ve Süpervizyonu

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Kişiler Arası Terapi Modeli Eğitimi

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği

Maudsley Obsesif Kompülsif Soru Testi

Kent EGY ve Porteus Labirentleri Testi

Mini-Mental Test