Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ogü Tıp Fakültesi 1983

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ogü Tıp Fakültesi 1989
Mesleki Deneyim
Çekirge Devlet Hastanesi 22 yıl 
Tıbbi İlgi Alanları

İnfertelite

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Uzmanlık Tezi