Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010
Mesleki Deneyim
Edirne Devlet Hastanesi, 2010-2013
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, 2013-2015
Karaman Özel Mümine Hatun Hastanesi, 2015-2017
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Torax ve Batın Bilgisayarlı Tomografi
Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi
MR
Mamografi
Meme MR