Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi-2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Mesleki Deneyim
Sinop Gerze Merkez Sağlık Ocağı
Samsun Bafra Devlet Hastanesi
Samsun Özel Liman Hastanesi
Samsun Özel Büyük Anadolu Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Şeker( diyabet) Hastalığı
Tiroid Hastalıkları
Romatizmal Hastalıklar
GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Hipertansiyon
Solunum Yolu Hastalıkları
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Hipertansiyon Hastalarında Tuz Tüketimi