Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, 1993
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 1997
Mesleki Deneyim
Bursa Çocuk Hastanesi, 1997–1999
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 1999–2000
Ankara Onkoloji Hastanesi, 2001–2004
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004–2006
İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi, 2006–2014
Üsküdar Devlet Hastanesi, 2014–2015
Medistate Kavacık Hastanesi, 2015–2017
Özel Via Hospitals Sancaktepe, 2017–2018
Tıbbi İlgi Alanları

Onkoloji Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar