Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2011


Mesleki Deneyim

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kasım 2002

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ağustos 2011

Bakırköy Sadi Konuk E.A.H , 2011 - 2017

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Florya Medical Park Hastanesi (Dr. Öğretim Üyesi), 2011 - 2020


Tıbbi İlgi Alanları

Yenidoğan Cerrahisi

Çocuk Ürolojisi

Konjenital Anomaliler

Çocuk Onkolojisi

Endoskopik&Laparoskopik Girişimler