Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2004
Mesleki Deneyim
Çankırı Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Çankırı, 2005-2006
Ankara Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ankara, 2006-2009
Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 2009-2012
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 2012-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Sigarayı Bıraktırma
Astım
Alerji
KOAH
Zatüre
Tüberküloz
Akciğer Kanserleri

Özellikli İşlem

Bronkoskopi

Bilimsel Yayınlar

Üye Olduğu Dernek / Kuruluşlar
Türk Toraks Derneği
Türk Tabipler Birliği