Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1980

Mesleki Deneyim

Cumhuriyet Üniv.. Tıp Fakültesi (1980-1981)

Erzincan Asker Hastanesi (1981-1982)

Özel Hastane-Bursa (1982-1983)

A.Dışkapı Çocuk Eğt.veArşt.Hast. (1983-1992)

A.Dışkapı Çocuk Eğt.veArşt.Hast.(Klinik şef Y.)

Aydınlıkevler Polk. (Uzman-Poliklinik Ynt.)

Özel Muayenehane (1997-2005)

İşyeri Hekimliği Eğitimi (2002 Ocak)

Aile Hekimliği Eğitimi (2010 Nisan)

Dışkapı Çocuk Eğt. Arşt. Hast.-Başhekimlik

Dışkapı Çocuk Eğt. Arşt. Hast.-Eğitim Grvl.

Özel Koru Hastanesi (2017-2021)

Özellikli İşlem

Pediyatrik Nefroloji,

Süt Çocuğu Vs.


Bilimsel Yayınlar