Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul (ÇAPA)  Tıp Fakültesi (2009-2015)


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Hekim )


Mesleki Deneyim

Uşak Devlet Hastanesi (Pratisten Hekim)  2015-2016

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştıma Hastanesi ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Hekim)  2016-2020

Van Erciş Devlet Hastanesi ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ) 2020-2021


Tıbbi İlgi Alanları

- Yenidoğan Yoğun Bakım Takibi
- Yenidoğan İnfeksiyonları
- Anne Sütü ve Emzirme
- Yenidoğan ve Çocuklarda Acil Müdahaleler
- Aşılamalar (Rutin Aşı Takvimi ve Diğer Aşılar)
- İnek Sütü Alerjisi
- Çoklu Besin Alerjileri
- Sağlam Çocuk İzlemi ve Gelişim Takibi
- Kabızlığa Yaklaşım
- İştahsız Çocuk Yönetimi
- Döküntülü Hastalıklar
- Anemi Takibi
- Bronkopnomoni ve Bronşiolit Takibi
- Astıma Yaklaşım
- Çocuklarda İdrar Yolu İnfeksiyonları
- Febril Konvulziyon Takibi
- Çocuklarda Reflü Yönetimi
- Doğumsal Kalça Çıkıklarında Yönetim


Özellikli İşlem
Bilimsel Yayınlar

1- Comparison of clinically related factors and treatment approaches in patients with acute bronchiolitis, Turk Pediatri Ars. 2020;55(4):376-385

2-Posterior Üretral Valvli Pediatrik Hastaların Klinik İzlem ve Sonuçları, İzmir-2020,Uzmanlık Tezi

3-64. Milli Pediatri Kongresi ,Aralık-2020

4-Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, Aralık-2020

5-Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, Mart-2020

6-11. Ege Pediatri Kongresi, Aralık-2019

7-Otoskopi Kullanımı ve Eğitim Kursu, Aralık-2019

8-Neonatolojide Güncel Protokoller Sempozyumu, Kasım-2019

9-Yenidoğan Hastalarına Güncel ve Pratik Yaklaşımlar Kursu,Eylül-2019

10-Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi, Eylül-2019

11-55. Türk Pediatri Kongresi, Mayıs-2019

12-Probiyotiklerde Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Mayıs-2019

13-Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu , Mayıs-2019

14- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Mart-2019

15-Behçet Uz Çocuk Kongresi, Mart-2019

16-Tepecik İstatistik Günleri Kursu, Şubat-2019

17-Temel Pediatrik Acil Kursu , Mayıs-2018

18-Çocukluk Çağı Nörolojik Acillerine Yaklaşım Sempozyumu , Nisan-2018

19-Sağlıklı Çocuk beslenmesi Kursu, Nisan-2018

20-Çocuklarda İdrar yolu Enfeksiyonu Kursu, Mart-2018

21-9 Eylül Üniversitesi 19. Pediatri Günleri

22-Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Şubat-2018

23-3rd Difficult Airway and Laryngotracheal Stenosis Conference,Kasım-2017

24-Temel Yaşam Desteği ve Mavi Kod Eğitimi, Mayıs -2017

25-9 Eylül Üniversitesi 18. Pediatri Günleri , Mart-2017

26- Doç. Dr. Nejat Aksu Pediatri Sempozyumu , Mayıs-2016