Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalılar, 1998
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği, 2011
Mesleki Deneyim
Kastamonu SSK Hastanesi, 1991-1993
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, 1993-1998
Karabük Vatan Hastanesi, 1998-1999
Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, 2001-2008
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Hemodiyaliz Ünitesi, 2000-2008
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği, 2008-2011
Şırnak Devlet Hastanesi, 2011-2013
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Hemodiyaliz
Akut ve Kronik Böbrek Hastalıkları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar