Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Mesleki Deneyim

Çankırı Merkez TSM Pratisyen Tabip

Samsun Ondokuz Mayıs Ünv. Pediatri Araştırma Grv 2013-2018

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi 2018-2019

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Yandal Asistanı 2019-2021

Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi Ekim2021-Aralık2021

Özellikli İşlem

Sağlıklı çocuk izlemi

Büyüme gelişme takibi
Çocukluk çağı aşıları
Hipertansiyon
İdrar yolu enfeksiyonları
İdrar kaçırma
Solunum yolu hastalıkları
İsaller
Yenidoğan izlemi
Beslenme düzenlenmesi
İnek sütü protein alerjisi