Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2008-2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: 2015-2019
Mesleki Deneyim


Şırnak Devlet Hastanesi - Uzman Doktor - 2019-2021

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi - 2021

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar  A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  A1. Gencebay G, Aşkın Ö, Serdaroğlu S. Evaluation of the changes in sebum, moisturization and elasticity in acne vulgaris patients receiving systemic isotretinoin treatment. Cutan Ocul Toxicol. 2021 Jun;40(2):140-144.

  A2. Aşkın Ö, Engin B, Gencebay G, Tüzün Y. A multistep approach to the diagnosis of      rare genodermatoses. Clin Dermatol. 2020 Jul-Aug;38(4):399-407.

  A3. Gencebay G, Aşkın Ö, Aydın Ö, Serdaroğlu S. The association between number of follicular stelae and severity and treatment response of alopecia areata cases: a retrospective study. (Basım sürecinde).

  B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  C.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

  C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

  C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:D.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1. Kutlubay Z, Gencebay G. Psoriasis Patogenezi. Dermatolojide Gelişmeler 12’de. Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Engin B, Kutlubay Z. 2018; 13-19.

D2. Gencebay G, Kutlubay Z, Engin B, Serdaroğlu S. Yüzde Eritemle Seyreden Hastalıklarda Tedavi. Dermatoz 2018;9(3):0-0.

D3. Gencebay G, Aşkın Ö, Serdaroğlu S. Dermatolojide İnterferon Tedavisi. Dermatoz 2019;10:90-95.

D4. Gencebay G. Saçlı Derinin Malign Deri Tümörleri. Dermatoz 2020;11:52-55.  E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E1. Gencebay G, Kutlubay Z, Serdaroğlu S. Refrakter Alopesi Areata Vakalarında SADBE ( Skuarik Asit Dibütilester ) Etkinliği ve Histopatolojinin Yeri. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2016. (Sözlü Bildiri)

E2. Gencebay G, Engin B, Aydın O, Kutlubay Z, Serdaroğlu S. Folikülitis Dekalvans Tanılı İki Kız Kardeş: Olgu Sunumu. 3. Ulusal Psoriasis Sunumu 2018. (Poster).

E3. Gencebay G, Serdaroğlu S, Aydın Ö, Kutlubay Z, Engin B. Deri Metastazı ile Ortaya Çıkan Bir Meme Karsinomu Olgusu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2018. (Poster).

E4. Gencebay G. Alopesi Areatada Histopatolojik Foliküler Bant Sayısının Hastalığın Klinik Şiddeti ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2019. (Sözlü Bildiri).

E5. Gencebay G. Olgu Sunumları. Cerrahpaşa Romatoloji Derneği, Spondiloartritlere Multidisipliner Yaklaşım Toplantısı 2018. (Sözlü Sunum).
Katıldığı Kongreler ve Toplantılar


Dermatoloji ve Kozmetolojide Gelişmeler Kongresi……Ağustos 2021

11. A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar………......Mart 2021

Dermatoloji ve Kozmetolojide Gelişmeler Kongresi……Kasım 2020

28. Ulusal Dermatoloji Kongresi……………………..….Eylül  2019

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi………………...............Ekim 2018

Lazer ve Lazer Dışı Cihaz Uygulamaları………………...Mart 2018

3. Ulusal Psoriasis Sempozyumu………………………...Mart-Nisan 2018

Olgularla Allerji Kursu…...………………………………Ekim 2017

Sağlıklı Saç Sağlıklı Yüz Sempozyumu………………….Eylül 2017

4. Pediatrik Dermatoloji Kursu…………………..……... Eylül 2017

12. Dermatolojide Gelişmeler Kongresi……….………...Mayıs 2017

5. Psoriasis Okulu…………………………...….………..Şubat 2017

8. A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar……...…... Aralık 2016

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi………………………...Ekim 2016

7. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Sempozyumu………..Mayıs 2016

4. Psoriasis Okulu………………………………………..Şubat 2016

Büllü Hastalıklar Okulu………………..…………………Mart 2016

4. DOD Dermatoloji Kongresi…………………………...Eylül 2015