Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Pamukkale Üniversitesi- 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi- 2014
Mesleki Deneyim
Pratisyen Doktor Harrankapı 1 Nolu Sağlık Ocağı – Merkez/Şanlıurfa
Dr. Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi A.D Konya
Uzman Dr. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya
Özellikli İşlem

IMRT, IGRT, SRC, Palyatif Bakım, Kemoradyoterapi /

Onkolojik Vakalar ve Radyoterapiden Fayda Gören Diğer Hastalıklar