Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Temmuz 2001 
          

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D., Mayıs 2007

Mesleki Deneyim

Erciyes Üniversitesi (Dr Öğr Üyesi), 2014-2017

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Dr Öğr Üyesi), 2017-2019

Yeditepe  Üniversitesi (Dr Öğr Üyesi), 2019-2020


Tıbbı İlgi Alanları

Karaciğer Nakli

Karaciğer Tümörleri

Safra Yolu Hastalıkları ve Tümörleri

Pankreas Tümörleri

Karaciğer Selim Hastalıkları

Pankreas Selim Hastalıkları