Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,  (İngilizce) 2001


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D. 2007


Mesleki Deneyim

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D. Doçent Dr. 2018-Halen

Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Yönetim Kurulu Üyesi 2018 - Halen

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 2015-2018

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D. Uzman Dr. (Tab.Uz.Tüz.Göre) 2014-2015

Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi Uzman Dr. (Tab.Uz.Tüz.Göre) 2009-2014

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tabip Yedek Subay 2009-2010

Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uzman Dr. (Tab.Uz.Tüz.Göre) 2008-2009

Kocaeli İzmit Devlet Hastanesi Uzman Dr. (Tab.Uz.Tüz.Göre) 2008-2008

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D. Araştırma Görevlisi 2002-2007


Tıbbi İlgi Alanları

Erişkin ve Çocuk Hastaların Endoüroloji,

Laparoskopi ve Rekonstrüksiyon İşlemleri

Çocuk Ürolojisi ve Üriner Sistemin

Doğumsal Anomalileri Tedavisi

Çocuk Böbrek Taşı Cerrahisi

Ürolojik Kanser Cerrahisi

Ürolojik Açık ve Laparoskopik Cerrahi

Cinsel İşlev ve Üreme Bozuklukları

Tedavisi & Cerrahisi

İdrar Yolu (Böbrek, Üreter, Mesane)

Taş Hastalığı Tedavisi & Cerrahisi

İyi Huylu Prostat Hastalıkları Tedavisi &

Cerrahisi (HoLEP, ThufLEP, TURP, TUİP)

Rekonstrüktif Üroloji

Kadın Ürolojisi, İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma


Özellikli İşlem

Perkütan nefrolitotomi (PNL),

Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC),

Fleksible üreteroskopi,

Laparoskopik cerrahiler (Rekonstüksiyon ve Kanser ameliyatları),

Rekonstrüksiyon (Üretroplasti, üreteropelvik bileşke darlığı, komplikasyon onarımı),

Prostatın cerrahi tedavisi (HoLEP, laser prostatektomi),

Laparoskopik ve endoskopik çocuk üroloji ameliyatları,

Üretroplasti

İdrar kaçırması ameliyatları (TOT, TVT)