Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1990

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2002

Mesleki Deneyim

Özel Göztepe Şafak Hastanesi

Bakü-Azerbaycan Merkez Klinik Hastanesi

Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beylikdüzü Kolan Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatları

Koroner Bypass Cerrahisi

Kalp Kapak Ameliyatları

Aort Damar Cerrahisi

Periferik Arter Cerrahisi

Venöz Cerrahi-Varis Ameliyatları

Endovasküler Girişimler

Karotis Arter Ameliyatları