Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2013
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2020
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar