Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Mesleki Deneyim
Sivas Su Şehri Devlet Hastanesi 2001 -2003
İnönü Üniversitesi,Kadın Doğum Anabilim Dalı 2003-2008
Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi 2008-2009
Sanko Hastanesi Kadın Doğum Kliniği 2009-2014
Sanko Üniversitesi Kadın Doğum Anabilimdalı Öğretim Üyesi 2014-2020
Samsun Medikalpark Hastanesi Kadın Doğum Kliniği 2020 - 2021
Tıbbi İlgi Alanları

Tüp Bebek Uzmanlığı
Cinsel Tıp Uzmanlığı


Bilimsel Yayınlar


Effect of gum chewing and coffee consumption on intestinal motility in caesarean sections
A Goymen, Y Simsek, SE Ozkaplan, HI Ozdurak… - 2017 - openaccess.sanko.edu.tr

Effect of vaginal cleansing on postoperative factors in elective caesarean sections: a prospective, randomised controlled trial
…, Y Şimşek, Hİ Özdurak, ŞE Özkaplan… - The Journal of …, 2017 - Taylor & Francis

The relationship between the helicobacter pylori seropositivity with systemic and local oxidative status and hyperemesis gravidarum: a pilot study
A Göymen, İ Özdurak, ŞE Özkaplan… - The Journal of …, 2018 - Taylor & Francis

Effect of calming conversation on anxiety levels in Cesarean section
…, ŞK Şahin, AA Akyilmaz, ŞE Özkaplan… - Cukurova Medical …, 2019 - dergipark.org.tr

The relation of infectious and inflammatory markers with placental atherosclerosis in preeclampsia
ŞE Özkaplan, YE Topdağı, Y Üstün - 2021 - openaccess.sanko.edu.tr

The relationship between the helicobacter pylori seropositivity with systemic and local oxidative status and hyperemesis gravidarum: a pilot study.
A Goymen, İ Özdurak, ŞE Özkaplan, Y Şimsek, F Avcı… - 2018 - openaccess.sanko.edu.tr

Association of Helicobacter pylori infection with systemic inflammation in preeclampsia
Y ÜstÜn, Y Engin-ÜstÜn, E Özkaplan… - The Journal of …, 2010 - Taylor & Francis

Gebelerde prenatal tanı testlerinin ve sonuçlarının farkındalığı: Gaziantep'te yapılan kesitsel bir çalışma
…, PG KARADENİZ, E ÖZKAPLAN… - Van Sağlık Bilimleri … - dergipark.org.tr

Spontaneously terminated isolated'Posterior Urethral Valve Syndrome'represented via severe megacystis: Case Report
…, A Göymen, SE Özkaplan - Journal of The Turkish …, 2016 - search.proquest.com

Association of Helicobacter pylori infection with systemic inflammation in preeclampsiaFULL ACCESS
Yusuf ÜstÜn, Yaprak Engin-ÜstÜn, Esra Özkaplan, BariŞ Otlu & Mehmet Sait TekerekoĞlu