Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Tüp Bebek
Minimal Invaziv Cerrahi
Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi
Prematür over yetmezliği
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
Tekrarlayan Düşükler
İlaçsız Tüp Bebek Tedavileri
Onkofertilite
İzsiz cerrahi (doğal yol cerrahisi)
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar