Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005


Mesleki Deneyim
Dr. Arıt Sağlık Ocağı Bartın 2000/2001

Dr. Ar. Gör.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2002/2005

Uz. Dr. Erzurum Numune Hastanesi 2005/2007

Yrd.Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2007/2011

Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2011/2016

Doç.Dr. Özel Hastane 34 Hastanesi Acil Servisi 2018