Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Gömülü Diş Çekimleri
İmplantoloji
Kist Operasyonları
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar