Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1998-2004
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, 2005-2010
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Uzmanlık Eğitimi, 2011-2014
Mesleki Deneyim
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mecburi Hizmet, 2010-2011
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Mecburi Hizmet, 2015-2016
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Uzman Doktor, 2016-2018
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor, 2018-2020
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Doçent Doktor, 2020-2021
Florence Nightingale Ataşehir ve Kadıköy Hastanesi Doçent Doktor, 2021-2022
Tıbbi İlgi Alanları

* Prematüre Takibi
* RSV proflaksisi
* Sağlam Çocuk Takibi
* Neonatal Ensefalopati Tedavisi ve Takibi
* Konjenital Kalp Hastalığı Tedavisi ve Takibi

Özellikli İşlem

* Neonatal Ekokardiyografi
* Neonatal Ultrasonografi
* Santral Venöz Kateterizasyon
* Total Vücut Soğutma
* Nitrik Oksit Uygulaması