Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2011
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 2019
Mesleki Deneyim
Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Numune Hastanesi

Özellikli İşlem

Enfeksiyon hastalıkları Tedavisi