Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015
Mesleki Deneyim
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015-2020
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı, 2020-2022
Tıbbi İlgi Alanları

* Cinsel İşlev Bozuklukları
* Kişilik Bozuklukları
* Travma ve İlişkili Bozukluklar
* Obsesif Kompulsif Bozukluklar
* Anksiyete Bozuklukları
* Psikotik Bozukluklar
* Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları
* Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları