Doç. Dr. Orhan Ayar

Doç. Dr. Orhan Ayar

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Orhan Ayar
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010
Mesleki Deneyim

2011-2013 MD, Kudret Eye Hospital, Ankara
2013- 2018 Assistant Professor, Bulent Ecevit Universitesi Tıp Fakültesi Zonguldak
2018- 2020 Associate Professor, EchoMAR Hospital, Kdz.Eregli
2020-2022 Associate Professor, Eren Hospital, Istanbul
2022 – 2024 Associate Professor, İlgi Hospital, Istanbul

Tıbbi İlgi Alanları

Ön segment cerrahisi
Katarakt
Glokom
Retina
Kapak hastalıkları
Excimer lazer


Bilimsel Yayınlar


1.Ayar O, Özmen MC, Müftüoğlu O, Akdemir MO, Koç M, Özülken K (2015). In vivo corneal biomechanical analysis of unilateral keratoconus . Internatıonal Journal Of Ophthalmology
2.Ayar O, Akdemir MO, Erboy F, Yazgan S, Uğurbaş SH (2016). Ocular findings in coal miners diagnosed with pneumoconiosis. Cutaneous and Ocular Toxicology
3.Ayar O, Alpay A, Koban Y, Akdemir MO, Yazgan S, Uğurbaş SC, Uğurbaş SH (2017). The Effect of Dexamethasone Intravitreal Implant on Retinal Nerve Fiber Layer in Patients Diagnosed with Branch Retinal Vein Occlusion. Current Eye Research
4.Müftüoğlu O, Ayar O, Özülken K, Özyol E, Akıncı A (2013). Posterior corneal elevation and back difference corneal elevation in diagnosing forme fruste keratoconus in the fellow eyes of unilateral keratoconus patients. Journal of Cataract Refractive Surgery
5.Müftüoğlu O, Ayar O, Hürmeriç V, Oruçoğlu F, Kılıç İ (2015).Comparison of multimetric D index with keratometric pachymetric and posterior elevation parameters in diagnosing subclinical keratoconus in fellow eyes of asymmetric keratoconus patients . Journal of Cataract Refractive Surgery
6.Yazgan S, Erboy F, Çelik HU, Ornek T, Uğurbaş SH, Kokturk F, Ayar O, Çelik E, Akdemir MO (2017). Peripapillary Choroidal Thickness and Retinal Nerve Fiber Layer in Untreated Patients with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: A Case–Control Study. Current Eye Research
7.Akdemir MO, Kırgız A, Ayar O, Kaldırım H, Mert M, Çabuk KŞ, Taşkapılı M (2016). The Effect of Pseudoexfoliation and Pseudoexfoliation Induced Dry Eye on Central Corneal Thickness. Current Eye Research
8.Yazgan S, Çelik HU, Kaldırım H, Ayar O, Akdemir MO (2016). Plateletcrit in Ocular Pseudoexfoliation Syndrome. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice
9.Yazgan S, Çelik HU, Ayar O, Uğurbaş SH, Celik B, Akdemir MO, Uğurbaş SC, Alpay Atilla The role of patient’s systemic characteristics and plateletcrit in developing toxic anterior segment syndrome after uneventful phaco surgery: A case–control study. International Ophthalmology
10.Koç M, Özülken K, Ayar O, Karakurt A (2013). Measurement of the Anterior Chamber Angle According to Quadrants and Age Groups Using Pentacam Scheimpflug Camera. Journal of Glaucoma
11.Yazıcı A, Söğütlü SE, Şahin G, Kılıç A, Çakmak H, Ayar O, Ermiş SS (2015). Change in tear film characteristics in visual display terminal users. European Journal of Ophthalmology
12.Yazgan S, Çelik HU, Kaldırım H, Ayar O, Elbay A, Aykut V, Çelik B, Taş M (2014). Evaluation of the relationship between corneal biomechanic and HbA1C levels in type 2 diabetes patients. Clinical Ophthalmology
13.Özülken K, Koç M, Ayar O, Hasıripi H (2012). Topical cyclosporine A administration after pterygium surgery . European Journal of Ophthalmology
14.Koç M, Durukan İ, Ceran BB, Ayar O, Ekinci M (2015). Effect of selective laser trabeculoplasty on macular thickness. Clinical Ophthalmology
15.Akdemir MO, Ayar O, Yazgan S, Uygun İS, Çelik E, Uğurbaş SH, Üstündağ Y (2015). Peripapillary retinal nerve fiber layer and choroidal thickness in cirrhosis patients. Revista Brasileira de Oftalmologia
16.Koban Y, Özlece H, Ayar O, Koç M, Çelik H, Yazar Z, Burcu A. (2017) Mantle Cell Lymphoma Presenting with Acute Bilateral Ophthalmoplegia Turk J Ophthalmol.
17.Ayar O, Muftuoglu O, Akdemir MO, Ozmen MC. (2019) Results of ethanol-assisted epithelium-on corneal cross-linking with and without intrastromal corneal ring implantation Int Ophthalmol
18.Yazgan S, Ayar O, Akdemir MO, Koban Y (2017) An excellent anatomical and visual recovery after surgical repair of an open eye injury with poor baseline prognostic factors Ulus Travma Acil Cerrahi Derg

ULUSAL YAYINLAR:
1.KOBAN YARAN, KALAYCI DEFNE, BİLGİN GORKEM, AYAR ORHAN, KOÇ MUSTAFA, GUVEN DİLEK, SARIKATİPOĞLU HİKMET (2017). Intravitreal Bevacizumab for Diabetic Macular Edema Previously Treated With Focal Laser Photocoagulation. Retina-Vitreus
2.YAZGAN SERPİL, AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, TAŞ MEHMET, ALPAY ATİLLA (2015). Yüksek Miyopi Olgularında Korneal Biyomekanik Özelliklerin Araştırılması. Glokom Katarakt
3.AYAR ORHAN, ÖZMEN MEHMET CÜNEYT, YAZGAN SERPİL, KOBAN YARAN Comparison between clinical outcomes of two different designs of toric multifocal intraocular lenses. Medicine Science International Medical Journal
4.GÖKÇE SABİTE EMİNE, AYAR ORHAN, ÖZMEN MEHMET CÜNEYT, YAZGAN SERPİL, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, KOÇ MUSTAFA (2015). Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları. Glokom Katarakt
5.AYAR ORHAN, UĞURBAŞ SILAY CANTÜRK, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2017). Konjonktival Dermolipoma: Cerrahi Sonuçlar. MN Oftalmoloji


6.AYAR ORHAN, ÖZÜLKEN KEMAL, KOÇ MUSTAFA, KOBAN YARAN, KARAKURT AHMET, HASIRİPİ HİKMET (2012). Trabekülektomi Sonrasında Bleb Yetmezliği Gelişen Olgularda Revizyon Cerrahisi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Dergisi
7.KOBAN YARAN, AYAR ORHAN (2017). Scleral Fixated Posterior ChamberIntraocular Lens for Children withTraumatic Cataract. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol
8.AKINCI BURCU, AYAR ORHAN, KALAYCI BELMA, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2017). Aort anevrizması tespit edilen hastalarda korneal ve oküler değişikliklerin incelenmesi. Haydarpaşa Numune EAH Dergisi

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULMUŞ YAZILAR
1.KAYA CEREN, ERKAYMAZ OKAN, AYAR ORHAN, ÖZER MAHMUT (2017). Multi-Layer Perceptron and Radial Basis FunctionNeural Network Models for Classification of DiabeticRetinopathy Disease Using Video-OculographySignals. ICBE 2017 : 19th International Conference on Biomedical Engineering,
2.MÜFTÜOĞLU ORKUN, AYAR ORHAN (2013). Equivalent Keratometric Readings With Zonal Changes and Pupil Diameter That Affect IOL Calculation After Laser Refractive Surgery. American Academy of Ophthalmology 2013 Subspecialty Day
3.KOÇ MUSTAFA, ÖZÜLKEN KEMAL, AYAR ORHAN (2013). Case series of Toxic Anterior Syndrome Because of Gluteraldehyte. ASCRS-ASOS Symposium congress
4.MÜFTÜOĞLU ORKUN, AKINCI ARSEN, ÖZÜLKEN KEMAL, AYAR ORHAN (2013). Pachymetry, Equivalent Keratometric Readings WithZonal Changes and Pupil Diameter Effect on IOLCalculation After Laser Refractive Surgery. ASCRS-ASOA Symposium congress
5.MÜFTÜOĞLU ORKUN, AYAR ORHAN (2013). Pachymetry, Equivalent Keratometric Readings With Zonal Changes and Pupil Diameter That Affect IOLCalculation After Laser Refractive Surgery. American Academy of Ophthalmology 2013 Subspecialty Day
6.KOBAN YARAN, AYAR ORHAN, KOÇ MUSTAFA (2016). The safety of intravitreal aflibercept in branch retinal vein occlusion: Short term results. 16th Euretina Congress

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULMUŞ YAZILAR
1.AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, YAZGAN SERPİL,KOBAN YARAN, UĞURBAŞ SILAY, ALPAY ATİLLA, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2017). Arka Kapsül Kesafeti Nedeniyle Uygulanan Nd:Yag Lazer Kapsülotominin Koroid Kalınlığı Üzerine Etkisi. 9. Zonguldak Oftalmoloji Kursu
2.KALAYCI DEFNE, KÜÇÜK ERKUT, SARIKATİPOĞLU HİKMET YAVUZ, AYAR ORHAN, HASIRİPİ HİKMET (2009). 23G vitreoretinal cerrahi olgularının erken dönem sonuçları. TOD 43. Ulusal Kongresi
3.MÜFTÜOĞLU ORKUN, AYAR ORHAN, AKINCI ARSEN, ÖZÜLKEN KEMAL (2012). Tek taraflı keratokonuslu gözlerin diğer gözünde forme fruste keratokonus tanısı için keratometrik/pakimetrik parametreler ve Belin/Ambrosio posterior kornea elevasyonu. TOD 46. Ulusal Kongresi
4.ÖZMEN MEHMET CÜNEYT, AYAR ORHAN, MÜFTÜOĞLU ORKUN, KOÇ MUSTAFA, ÖZÜLKEN KEMAL (2013). İn-vivo corneal biomechanical properties of forme fruste keratoconus. TOD 47. Ulusal Kongresi
5.KAYA CEREN, ERKAYMAZ OKAN, AYAR ORHAN, ÖZER MAHMUT (2017). Video-Okülografi (VOG) Sinyallerinden Diyabetik Retinopati Hastalığının Yapay Sinir Ağları İle Tespiti (Detection of Diabetic Retinopathy Disease from Video-Oculography (VOG) Signals by Artificial Neural Networks). 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
6.KAYA CEREN, ERKAYMAZ OKAN, AYAR ORHAN, ÖZER MAHMUT (2017). C4.5 Karar Ağacı Temelli Öznitelik Seçimi ile Video-Okülografi (VOG) Sinyallerinden Diyabetik Retinopati Hastalığının Sınıflandırılması(Classification of Diabetic Retinopathy Disease from Video-Oculography (VOG) Signals with Feature Selection Based on C4.5 Decision Tree). 2017 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO)
7.AKINCI BURCU, AYAR ORHAN, KALAYCI BELMA, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2017). Aort Anevrizması Tespit Edilen Hastalarda Korneal ve OkülerDeğişikliklerin İncelenmesi. 9. Zonguldak Oftalmoloji Kursu
8.AKDEMİR MEHMET ORÇUN, SEVİNÇ DUYGU, ÇELİK ERKAN, ALPAY ATİLLA, UĞURBAŞ SILAY CANTÜRK, AYAR ORHAN, YAZGAN SERPİL, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2017). Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı. 9. Zonguldak Oftalmoloji Kursu
9.MÜFTÜOĞLU ORKUN, HÜRMERİÇ VOLKAN, ORUÇOĞLU FAİK, AYAR ORHAN (2013). Tek taraflı keratokonuslu gözlerin diğer gözünde forme fruste keratokonus tanısı için keratometrik/pakimetrik parametreler ve kornea fark elevasyonu ve D parametreleri. TOD 47. Ulusal kongresi
10.AYAR ORHAN, ÖZMEN MEHMET CÜNEYT, MÜFTÜOĞLU ORKUN, ÖZÜLKEN KEMAL, KOÇ MUSTAFA (2013). Keratokonus ve Forme fruste keratokonus olgularında invivo korneal biomekanik özellikler. TOD 47. Ulusal Kongresi
11.KOÇ HAKAN, AYAR ORHAN, UĞURBAŞ SILAY CANTÜRK, ALPAY ATİLLA, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, YAZGAN SERPİL, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2017). RADYASYON RETİNOPATİ TANILI HASTADA İNTRAVİTREALRANİBİZUMAB TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ. 9. Zonguldak Oftalmoloji Kursu
12.AYAR ORHAN, ALAM VASİ, ÖZÜLKEN KEMAL, SARIKATİPOĞLU HİKMET YAVUZ, HASIRİPİ HİKMET (2008). Klorokin kullanımına bağlı keratopati gelişen 2 olguda konfokal mikroskopi bulguları. TOD 42. Ulusal Kongresi
13.YAZGAN SERPİL, KALDIRIM HAVVA, AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN (2014). Oküler Pseudoexfoliasyon(PEX) sendromunda Plateletcrit (PCT) ve platelet dağılım aralığının (PDW) değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi
14.AKDEMİR MEHMET ORÇUN, AYAR ORHAN, YAZGAN SERPİL, UYGUN İLİKHAN SEVİL, ÇELİK ERKAN, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL (2015). Siroz hastalarında peripapiller sinir lifi tabakası ve koroid kalınlığı. TOD 49. Ulusal Kongresi
15.KOBAN YARAN, AYAR ORHAN (2016). Diabetik hastalarda hümör aközde lipokalin2 seviyeleri. TOD 50. Ulusal Kongresi
16.YAZGAN SERPİL, ERBOY FATMA, AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, ÇELİK HACI UĞUR, ÇELİK ERKAN (2015). Tedavi edilmemiş OSAHS hastalarda retina sinir lifi tabakası ve peripapiller koroidal kalınlığın değerlendirilmesi: Olgu kontrol çalışması. TOD 49. Ulusal Kongresi
17.AYAR ORHAN, ÇAKMAK DİLEK GÜVEN, ÖZÜLKEN KEMAL, HASIRİPİ HİKMET (2008). Patern Distrofi tanısıyla izlenen hastaların klinik bulgularının değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Kongresi
18.AYAR ORHAN, ALPAY ATİLLA, KOBAN YARAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, YAZGAN SERPİL, UĞURBAŞ SILAY CANTÜRK,UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2016). Retinal Ven Dal Tıkanıklığı Tanılı Hastalarda Uygulanan Deksametazon İntravitreal İmplantın Retina Sinir Lifi Tabakası Üzerine Etkisi. TOD 50. Ulusal Kongresi
19.AYAR ORHAN, KALAYCI DEFNE, HAMURCU MUALLA ŞAHİN, KARAKURT AHMET, HASIRİPİ HİKMET (2009). Goldmann Favre (Enhanced S cone) sendromlu bir olgu sunumu. TOD 43. Ulusal Kongresi
20.ÖZÜLKEN KEMAL, KARAKURT AHMET, AYAR ORHAN, HASIRİPİ HİKMET (2008). Sarkoidozda lakrimal bez tutulumu. TOD 42. Ulusal Kongresi
21.AYAR ORHAN, KOBAN YARAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, ÖZMEN MEHMET CÜNEYT, SOLAK ÖZGÜR SAYGIN (2017). Penetran göz yaralanması geçiren kişilerde olası travma sonrası stres bozukluğu değerlendirilmesi. TOD 51. Ulusal Kongresi
22.AYAR ORHAN, ÖZÜLKEN KEMAL, KALAYCI DEFNE, HASIRİPİ HİKMET (2007). İmatinib Mesilat (gleevec) sonrası periorbital ödem. TOD 41. Ulusal Kongresi
23.YAZGAN SERPİL, ÇELİK HACI UĞUR, AYKUT VEYSEL, KALDIRIM HAVVA, AYAR ORHAN, ÇELİK BURCU, TAŞ MEHMET, ELBAY AHMET (2014). Tip2 diyabet hastalarında kornea biyomekanik ve HbA1C düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi

ULUSAL/ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ VAKA RAPORLARI:
1.AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, YAZGAN SERPİL, ALPAY
ATİLLA, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2014). Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Aspirasyon Kanülünden Kaynaklanan Metalik Parça. Glokom Katarakt
2.YAZGAN SERPİL, BİŞKİN SULTAN, AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, IŞIK İREM, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ. MAXILLARY SINUS MUCOCELE WITH EXUDATIVE RETINAL DETACHMENT AND OCULAR DYSTOPIA WITHOUT DIPLOPIA. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
3.AYAR ORHAN, AKYÜREK NESİBE, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, YAZGAN SERPİL (2015). Retinal Detachment Due To Gyrate Atrophy. Gazi Medical Journal
4.YAZGAN SERPİL, AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2014). Simultaneous Bilateral Non Arteritic Anterior Ischaemic Optic Neuropathy and Unilateral Central Retinal Artery Occlusion after Hip Prosthesis Surgery. Neuro-Ophthalmology
5.AKDEMİR MEHMET ORÇUN, AYAR ORHAN, YAZGAN SERPİL, ALPAY ATİLLA, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2015). Spontaneous Resolution of Posterior Subcapsular Cataract in a Patient with Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Mellitus. Türk Oftalmoloji Dergisi
6.AYAR ORHAN, ÖZMEN MEHMET CÜNEYT, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, YAZGAN SERPİL, GÖKÇE EMİNE SABİTE (2015). Diş Çekimi Sonrası Bilateral Santral Seröz Koryoretinopati. Retina-Vitreus
7.AKDEMİR MEHMET ORÇUN, AYAR ORHAN, YAZGAN SERPİL, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2015). Total Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hipokalseminin Göz Doktoru Tarafından Tanımlanması. Glokom Katarakt
8.AYAR ORHAN, YAZGAN SERPİL, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, IŞIK METİN, ALPAY ATİLLA, UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2014). Behçet Hastalığında Nadir Görülen Bir Oküler Bulgu Periferik Ülseratif Keratit. Türk Oftalmoloji Dergisi
9.KOBAN YARAN, KÖSE ÖZLECE HATİCE, AYAR ORHAN, KOÇ MUSTAFA, ÇELİK HÜSEYİN, YAZAR ZELİHA, BURCU AYŞE (2017). Mantle Cell Lymphoma Presenting with Acute Bilateral Ophthalmoplegia. Türk Oftalmoloji Dergisi
10.KOBAN YARAN, KOÇ MUSTAFA, AYAR ORHAN, BURCU AYŞE, YAZAR ZELİHA Congenital Aberrant Tearing Associated with Micturition. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology
11.YAZGAN SERPİL, KALDIRIM HAVVA, AYAR ORHAN (2015). Warfarin Kullanan Bir Hastada İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Vitreus İçi Hemoraji. Retina-Vitreus
12.YAZGAN SERPİL, AYAR ORHAN, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, KOBAN YARAN (2017). An excellent anatomical and visual recovery after surgical repair of an open eye injury with poor baseline prognostic factors. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
13.KAYA CEREN,ERKAYMAZ OKAN,AYAR ORHAN,ÖZER MAHMUT (2017). Multi-Layer Perceptron and Radial Basis FunctionNeural Network Models for Classification of Diabetic Retinopathy Disease Using Video-OculographySignals. International Journal of Biomedical and Biological Engineering

Doç. Dr. Orhan Ayar Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA BAHÇELİEVLER hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Orhan Ayar hekimimizin Göz Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

EN
E-RANDEVU