Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-1999)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi(1999-2005)
Mesleki Deneyim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi