Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Tıp Fakültesi, 2002


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010


Tıbbi İlgi Alanları

Algoloji