Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Tıp Fakültesi / 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Algoloji
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar