Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Trakya Üniveritesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Mesleki Deneyim

Hospitalium Çamlıca Hastanesi, 2004-2013

Ata Boğaziçi Tıp Kliniği, 2003-2004