Mezun Olduğu Tıp Fakültesi /Yılı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi /1999

Uzmanlık Aldığı yer /Yılı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi/2004-2009

Mezunyet Sonrası Görevler

Konya Eğitim Araştırma

Tıbbi İlgi Alanları

REGİONAL ANESTEZİ,
ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ, PERİFERİK SİNİR BLOKLARI,
ALGOLOJİ