Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997

Uzmanlık Eğitimini aldığı yer ve yılı :

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002

Akademik unvanı :

Uzman Doktor

Mesleki Deneyim:

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 2002-2003

Tatvan 100 Yataklı Asker Hastanesi, Bitlis 2003-2004

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 2004-2005

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 2005-2008

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi, Ankara 2008

Özel OSM Ortadoğu Hastanesi, Şanlıurfa 2008-2016

Özel Medicana Sivas Hastanesi, Sivas 2016

Mesleki İlgi Alanları:

Yenidoğan Yoğun Bakım,

Çocuk Göğüs Hastalıkları,

Çocuk Yoğun Bakım,

Çocuk Allerji

Mesleki Ek Eğitimler ve Kurslar:

 1. “Çocuk Beslenmesinde Doğrular, Yanlışlar Kursu”, Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 17-21 Mayıs 2015
 2. “Simule Uygulamalı İnvaziv Girişimler Kursu”, Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, 19-22 Nisan 2015 
 3. “Çocuk Acil Kursu”, 50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2014
 4. “Medicres İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Kursu”, İstanbul, 03-04 Ağustos 2013
 5. “Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitici Sertifikası”, ve  “Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası”, S.B. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa, 07-09 Mayıs 2013
 6. “İleri Mekanik Ventilasyon Kursu”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya, 14 Nisan 2013
 7. “İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi Kursu”, 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 03-06 Nisan 2012  
 8. “Çocuk Yoğun Bakım Kursu”, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 22 Ekim 2010
 9. “Yenidoğan Mekanik Ventilasyon ve CPAP Kursu”, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 21 Ekim 2010   
 10. “Eğitim Becerileri Eğitimi” Sertifikası, S.B. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 03-07 Aralık 2007
 11. “Anne Sütü ve Emzirme Kursu”,  S.B. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şubesi, Ankara, 26-28 Haziran 2007   
 12. “ICD -10 Eğitici Eğitimi Kursu”, S.B. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ankara, 11-13 Haziran 2007
 13. “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitici Sertifikası”, S.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 16 Mart 2007   
 14. “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Sertifikası”, S.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 13-16 Mart 2007
 15. “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Sertifikası”, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Ankara, 02-03 Mart 2006
 16. “Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası”, S.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 10-12 Ekim 2005
 17. “Denver II Uygulama Yeterlilik Belgesi”, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 2006  
 18. “Denver II Gelişim Testi Uygulamalı Kursu”, 27. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 4-7 Nisan 2005  
 19. “Pediatrik Aciller Kursu”, 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2005     

Bilimsel Çalışmalar:

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi IV. Yenidoğan Günleri, Ankara, 13-14 Şubat 2015,
  2. 50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2014,
  3. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya, 14-17 Nisan 2013,
  4. 18. Mersin Pediatri Günleri, Mersin, 29-30 Mart 2013,
  5. 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 3-6 Nisan 2012,
  6. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-01 Mayıs 2011,
  7. 7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 06-09 Mart 2011,
  8. 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, Antalya, 20-24 Ekim 2010,
  9. IV. Ulusal Kstik Fibrozis Sempozyumu, Ankara, 11 Nisan 2008,
  10. 3. Ankara Pediatri Günleri, Ankara, 13-14 Aralık 2007,
  11. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, IV. Turkısh World Congress of Pediatrics, Girne, Kıbrıs, 07-11 Kasım 2007,
  12. 43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, 16-20 Mayıs 2007,
  13. Uluslararası Katılımlı  4. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 21-26 Mayıs 2007,
  14. 14.51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 17-21 Mayıs 2015, 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, 19-22 Nisan 2015,

      15.3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 18-21 Şubat 2007,

      16.I. Sosyal Pediatri Günleri “Basın Yayında Çocuk Sağlığı Sempozyumu”, Ankara, 24 Ocak 2007,

      17. 1. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, Ankara, 28 Kasım-1Aralık 2006,

      18.42. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-20 Mayıs 2006,

      19.41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2005,

      20.III. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, 14-16 Nisan 2005,

      21.27. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 4-7 Nisan 2005,

      22. 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 20-23 Şubat 2005,

      23. 2. Üst Solunum Yolu İnflamasyonları Sempozyumu, Ankara, 18-20 Şubat 2005,

      24. XXXV. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 19-23 Mayıs 1999.

  Uluslararası Kongreler:

  1. The 5th  Congress of the European Academyof Paediatric Societies (EAPS), Barcelona, Spain, October 17-21, 2014,

2. 8th World Congress of The World Society for Pediatric Infections Diseases (WSPID 2013), Cape Town, South Africa, November 19-22, 2013.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

  1. Günay Şamil, İrfan Eser, Mehmet Salih Aydın, Şit Uçar, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Ahmet Şeker, Zafer Hasan Ali Sak, Funda Yalçın. “Thymic cyst causing acute respiratory failure and subtotal atelectasis in two-day-old baby: case report”. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2015 April;23(2):378-380. doi:10.5606/tgkdc. dergisi.2015.8018

  2. Uçar Ş, Zorlu P, Yıldırım I, Metin Ö. “Hamartoma of the larynx: an unusual cause of stridor”. Balkan Med J. 2014 Dec;31(4):349-351. doi:10.5152/balkanmedj.2014. 13184

  3. Yarali N, Balaban I, Akyurek N, Ucar S, Zorlu P. “Hemophagocytosis: the cause of anemia and thrombocytopenia in congenital syphilis”. Pediatr Hematol Oncol. 2009 Sep;26(6):461-6. doi: 10.3109/08880010903091897

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

  1. Şit Uçar, Tahsin Ertaş, Mustafa Varma, Nasuh Kemal Acar, Salih Güneş, İbrahim Halil Baysal. “Bakteriyel Menenjitle Birlikte Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı”. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2015;9(4):274-277    DOI: 10.12956/tjpd.2015.179

  2. Pelin Zorlu, Şit Uçar, Neşe Yaralı, Fulya Demirçeken. “Niemann-Pick hastalığı tip A ve Tip B: İki olgu sunumu”. Marmara Medical Journal, 2014;27:54-7 DOI:10.5472/MMJ. 2013.02845.2

  3. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Emine Polat. “Kistik Fibrozisli Bebeklerin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri”. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2014;34(4) doi: 10.5336/medsci.2014-39647

  4. Şit Uçar, Başak Adaklı, Binnaz Çelik, Özlem Özgür, Gülseren Şahin, Gürses Şahin, Pelin Zorlu. “Evaluation of etiology in ınfants with recurrent pneumonia and chronic stridor”.  Turk Thorac J, 2014;15:122-7  DOI: 10.5152/ttd.2014.4117

  5. Pelin Zorlu, Şit Uçar, Ebru Arık Yılmaz, Neşe Yaralı. “Familyal hemofagositik lenfohistiositoz tanılı iki olgu”. The Journal of Pediatric Research, 2014;1(2):104-7. DOI: 10.4274/jpr.91300 

  6. Gülseren Evirgen Şahin, Pelin Zorlu, Nilgün Demirli Çaylan, Şit Uçar, Esma Altınel Açoğlu, Gürses Şahin. “Ağır beslenme bozukluğu ile başvuran birincil polidipsi olgusu”. Türk Ped Arş, 2013;48(3):251-4.  DOI: 10.4274/tpa.695

  7. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Özge Metin, Utku Arman Örün. “Çocuklarda tekrarlayan hışıltının bir nedeni olarak pulmoner arter sling”. Tuberk Toraks, 2010;58(3):311-5. (pubmed)

  8. Saliha Kanık, Esma Altınel, Gülseren Şahin G, Uçar  Ş, Çifci A, Zorlu P. “İdrar yolu enfeksiyonuna sekonder psödohipoaldosteronizm ve meningosel birlikteliği: olgu sunumu”. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2010; 4(2): 114-8

  9. ŞitUçar, Pelin Zorlu, Fulya Demirçeken, Nilüfer Arda. “Progresif familyal             intrahepatik kolestaz tip 3: Olgu sunumu”. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,   2010;4(1):42-7 

  10.Şit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Şahin, Miraç Yıldırım, Esma UŞAK. “Jeune sendromu (asfiktik torasik displazi): Olgu sunumu”. Tuberk Toraks, 2009;57(4):413-6.

  11. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Mehmet Şah İpek, Atilla Çifci, Saliha Şenel, Hilal Susam.  “Polispleninin eşlik ettiği situs anomalileri: 3 olgu sunumu”. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 2009;18(2):125-30

  12. Mehmet Şah İpek, Şit Uçar, Elif Çalışkan Öztürk, Fulya Demirçeken, Atilla Çifci,                Pelin Zorlu. “Kolestatik karaciğer hastalığının nadir bir sebebi: Jeune sendromu”. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 2009;18(1):45-8

  13. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Mehmet Şah İpek, Atilla Çifci, İbrahim Ötgün. “Servikal bronkojenik kist; Çocuklarda persistan pnömoninin nadir bir nedeni”. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 2008;17(4):304-8

  14. Burçak Kitiş Çelik, Nilgün Erkek, Aysel Yöney, Şit Uçar, Saliha Şenel, Can Demir Karacan. “Çocuk acil servise elektrik çarpması nedeniyle başvuran olgular”. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2008;17(6):91-4

  15. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Ebru Arık, Neşe Yaralı. “Gaucher hastalığı ve demir eksikliği anemisi: Olgu sunumu”. Ege Tıp Dergisi, 2008;47(3):197-200

  16. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Atilla Çifci. “Semptomatik aberran sağ subklavian arter olgusu”. Erciyes Tıp Dergisi, 2008;30(3):184-8

  17. Şit Uçar, Esma Altınel, Pelin Zorlu, Gülseren Şahin, Atilla Çifci, Can Demir Karacan. “Cornelia de Lange sendromu: İki olgu”. Yeni Tıp Dergisi, 2008;25(2):118-20

  18. Şit Uçar, Pelin Zorlu,  Gülseren Şahin, Miraç Yıldırım. “Üriner anomali ve işitme kaybının eşlik ettiği Klippel-Feil olgusu”.  Yeni Tıp Dergisi, 2008;25(2):113-5

  19. Pelin Zorlu, Şit Uçar, Ferit Kulalı, Zehra Atbinici, Özlem Erdoğan. “Primer             hiperokzalüri tip I’e bağlı infantil kronik böbrek yetmezliği olgusu”. Yeni Tıp Dergisi, 2007;24(4):239-42

20. Pelin Zorlu, Şit Uçar, Fatma Nur Öz, Atilla Çifci, Neşe Yaralı

  “Hiperpigmentasyon ile başvuran bir vitamin B12 eksikliği olgusu”. Yeni Tıp Dergisi, 2007;24(4):234-6

  21. Şit Uçar, Can Demir Karacan, Fatma Nur Öz, Adem Karbuz, Aysel Yöney, Burçak             Kitiş, Nilgün Tuygun, Pelin Zorlu. “Kabakulaklı bir çocukta presternal ödem”. Yeni                Tıp Dergisi, 2007;24(4):231-3

  22. Şit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Şahin. “Ciddi bir yakınması olmaksızın başvuran üç aylık kız çocuğu: Ayın olgusu”. Türk Ped Arş, 2007;42(4):170-2

23. Şit Uçar, Eda Kepenekli, Pelin Zorlu, Önder Doksöz, Atilla Çifci.“Spondilokostal dizostoz: Bir olgu”. Yeni Tıp Dergisi, 2007;24(4):222-4

24. Mehmet Şah İpek, Şit Uçar, Pelin Zorlu, Atilla Çifci, İlyas Okur. “3-Hidroksi-3-metilglutaril-CoA liyaz eksikliği: Bir olgu”. Yeni Tıp Dergisi, 2007;24(3):180-2