Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Mesleki Deneyim
1990 - 1994 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1994 - 1996 Merzifon Devlet Hastanesi
1995- 1996 İskenderun Devlet Hastanesi
1996- 1998 Çarşamba Devlet Hastanesi
1998 - 2009 Samsun Devlet Hastanesi
2009- 2014 Akademi Duyum Tıp Merkezi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar