Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon 2005-2010
Mesleki Deneyim
Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi 2012-2015
İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlı Öğrencisi 2005-2012
Kütahya Merkezi 12 nol'lu Sağlık Ocağı 2002-2005
Sivas Suşehri Verem Savaş Dispanseri 2000-2002
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar