Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 2015
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

    7/24 Sarı alan, yeşil alan, kırmızı alan acil servis hizmetleri

    Radyoloji görüntüleme işlemleri

    Laboratuvar hizmetleri

    Ambulans hizmetleri

    İcap hekim hizmeti

Özellikli İşlem